KHOA NÔNG HỌC

Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế
  • Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, phường Thuận Thành, TP. Huế, Việt Nam
  • Điện thoại: +(84) 234 352 5544
  • Fax: + (84) 234 352 4923
  • Website: nh.huaf.edu.vn

     ——————————————————

  • Address: 102 Phung Hung Street, Hue City, Vietnam
  • Tel: +(84) 234 352 5544
  • Fax: + (84) 234 352 4923
  • Website: nh.huaf.edu.vn

     ——————————————————

Bản quyền thuộc Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Xây dựng và thiết kế trên mã nguồn Wordpress bởi Trung tâm Thông tin - Thư viện