Danh mục đề tài dự án của CBVC Khoa Nông học từ 2015-2020

147

Danh mục đề tài dự án của CBVC Khoa Nông học từ 2015-2020

Danh muc de tai Khoa NH 2015-2020

Stt Mã đề tài Tên đề tài Chủ nhiệm
1 MIRSA-3 The development of integrated cultivation technologies that reduce greenhouse gas emissions for paddy rice in Asia (MIRSA3) Trần Đăng Hòa
2 CS-DT Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng và phương pháp bón phân đạm đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây hành tăm trên đất cát pha tại tỉnh Thừa Thiên Huế Trần Thị Ánh Tuyết
3 NN-BVMT Sản xuất phân bón hữu cơ bằng phụ phẩm nông nghiệp Trần Thị Ánh Tuyết
4 NN-NVQG-2018/14 Sản xuất thử nghiệm giống lúa đặc sản Ra zư và A ri tại Thừa Thiên Huế Nguyễn Tiến Long
5 CS-DT So sánh sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống ngô nếp địa phương tại Thừa Thiên Huế Trịnh Thị Sen
6 CS-DT Ảnh hưởng chế phẩm vi sinh vật có khả năng phân giải lân vô cơ khó tan đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lạc L14 Trần Thị Xuân Phương
7 B2018-DHH-08-GEN Nghiên cứu bảo tồn Quýt Hương Cần ở Thừa Thiên Huế Trần Đăng Hòa
8 CS-DT-NH-2018 Nghiên cứu thành phần loài sâu hại và thiên địch bắt mồi ăn thịt trên cây lúa tỉnh Thừa Thiên Huế Trần Thị Hoàng Đông
9 CS-DT-SCB01 Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học của rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero, 1977) trên các loại thức ăn khác nhau Hoàng Hữu Tình
10 CS-DTcấp trường 2018 Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học và đánh giá khả năng phòng trừ nhện đỏ hại sắnTetranychus urticae Koch của bọ rùa đen nhỏ Stethorus punctillum Weise trong phòng thí nghiệm Nguyễn Thị Giang
11 B2016 – DHH – 01.TN Hoàn thiện công nghệ sản xuất ong ký sinh nhập nội Tetrastichus brontispae Ferriere trừ bọ dừa Brontispa longissima Gestro tại các tỉnh miền Trung Lê Khắc Phúc
12 CS-DT Ảnh hưởng của than sinh học (Biochar) thay thế một phần phân khoáng đến sinh trưởng, phát triển và năng suất lạc tại Thừa Thiên Huế Trần Thị Ánh Tuyết
13 DP-DTQN2017-1 Nghiên cứu, phát triển và chế biến sản phẩm cây chè dây (Ra zéh) trên địa bàn xã Tư, huyện Đông Giang Nguyễn Hồ Lam
14 B2017-DHH-42 Nghiên cứu sản xuất chế phẩm vi sinh từ vi khuẩn có ích Bacillus sp. phòng trừ bệnh héo rũ và kích thích sinh trường lạc tại miền Trung Việt Nam Lê Như Cương
15 CS-DTcấp trường 2017 Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy tối ưu của một số chủng nấm hòa tan phosphate và thử nghiệm trên giống lạc L14 Trần Thị Xuân Phương
16 DHH2017-02-86 Thu thập bảo tồn và tuyển chọn một số giống lúa nếp năng suất, chất lượng cao phục vụ công tác chọn tạo giống tại miền Trung Nguyễn Quang Cơ
17 B2017-DHH-09-QG Nghiên cứu bảo tồn giống quýt Hương Cần ở Thừa Thiên Huế Trần Đăng Hòa
18 NN-NCCB105.99-2016.26 Nghiên cứu đặc điểm, thành phần khoáng sét và mối quan hệ của nó với thành phần dung dịch đất phân bố ở vùng đồi núi miền Trung Việt Nam Nguyễn Hồ Lam
19 DHH2017-02-96 Nghiên cứu tuyển chọn giống đậu tương chịu hạn, ngắn ngày, năng suất cao phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng ứng phó với thời tiết hạn hán ở vùng bắc miền trung Nguyễn Hồ Lam
20 NN-DAKX Ứng dụng khoa học công nghệ xây dựng mô hình sản xuất lúa chất lượng cao và ớt đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Trần Đăng Hòa
21 CS-DT cấp trường 2017 Đánh giá khả năng chịu mặn của một số dòng/giống lúa trong nhà lưới tại Khoa Nông học, trường Đại học Nông Lâm Huế Trần Thị Hương Sen
22 CS-DTcấp trường 2016 Nghiên cứu sử dụng nấm xanh Metarhizium anisopliae phòng trừ rầy lưng trắng hại lúa tại Thừa Thiên Huế Trần Thị Xuân Phương,
23 CS-DT11-2016 Nghiên cứu đặc điểm lý hóa học của một số loại đất chính tại xã Quảng Công, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế Trần Thanh Đức
24 B2016-DHH-09-QG Nghiên cứu bảo tồn giống quýt Hương Cần ở Thừa Thiên Huế Trần Đăng Hòa
25 QT-DAC-2016-83 Đánh giá mô hình nước khô xen kẻ (AWD) ở Thừa Thiên Huế, Việt Nam Trần Đăng Hòa
26 Dự án cấp Thành phố Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình trồng cây Chùm ngây (Moringa oleiferaLamk) phù hợp trên địa bàn thành phố Huế. Trần Thị Thu Hà
27 DP-DTTTH.2015-KC08 Xác định nguyên nhân gây bệnh rụng lá trên cây cao su và giải pháp phòng trừ tại tỉnh Thừa Thiên Huế. Trần Đăng Hòa
28 CS-DT01-2015 Ứng dụng McMix trong việc làm đề thi trắc nghiệm Trần Phương Đông
29 CS-DT cấp trường 2015 Nghiên cứu các đặc điểm nông sinh học của tập đoàn dòng/giống lúa chịu hạn nhập nội trong nhà lưới Trần Thị Hương Sen
30 CS-DTĐHNL 2015 Đánh giá tập đoàn giống lúa mới thu thập tại Thừa Thiên Huế Trần Thị Thu Giang
31 CS-DTcấp trường 2015 Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi khuẩn phân giải lân vô cơ khó tan trên đất phù sa cổ ở tỉnh Thừa Thiên Huế Trần Thị Ánh Tuyết
32 CS-DT12-2015 Đặc điểm tài nguyên đất của xã Thượng Lộ, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế Trần Thanh Đức
33 QT-DADE266749428 Thu thập số liệu về thực trạng sản xuất và đặc điểm nông học của một số loại cây trồng tại Thừa Thiên Huế Trần Đăng Hòa
34 CS-DTcấp trường Nghiên cứu khả năng nhân nhanh của chồi vanilla in vitro Trần Thị Triêu Hà
35 DHH2015-02-60 Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa kháng rầy lưng trắng và xác định một số biện pháp kỹ thuật canh tác hợp lý ở Thừa Thiên Huế. Trần Thị Hoàng Đông
36 B106-NN.02-2014.12 Phân tích đa dạng di truyền của quần thể nấm đạo ôn hại lúa (Magnaporthe oryzae) ở miền Trung, Việt Nam Nguyễn Thị Thu Thủy
37 NN-NCCB106-NN.03-2013.67 Đa dạng và tác động đối kháng của vi khuẩn đối kháng trên cây lạc với nấm Sclerotium rolfsii gây bệnh thối gốc mốc trắng/ Diversity and antagonistic activities of groundnut -associated bacteria against Sclerotium rolfsii, causal agent of stem rot on groundnut Lê Như Cương
38 NN-NCCB106-NN.03-2013.10 Ảnh hưởng của biện pháp quản lý phân bón và nước tưới đến phát thải khí gây hiệu ứng nhà kính trong sản xuất lúa và rau xà lách Hoàng Thị Thái Hòa
39 B2014-DHH123 Nghiên cứu phát triển chỉ thị phân tử phục vụ chọn tạo giống mướp thơm tại Việt Nam Trương Thị Hồng Hải
40 QT-DASMCN-2012-069 Quản lý tổng hợp nước, dinh dưỡng và đất trong phát triển bền vững hệ thống cây trồng trên vùng đất cát biển duyên hải Nam trung bộ Hoàng Thị Thái Hòa
41 DHH2014-02-38 Nghiên cứu sử dụng một số phế phụ phẩm kết hợp với chế phẩm vi sinh vật để làm phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Trần Thanh Đức
42 TNH2019-4 Nghiên cứu khả năng khống chế nhện đỏ Tetranychus urticae Koch hại sắn của bọ rùa đen nhỏ Stethorus punctillum Weise trong nhà lưới Nguyễn Thị Giang
43 QT-DA DỰ ÁN TRỒNG SEN TRÊN ĐẤT LÚA KÉM HIỆU QUẢ THEO TIÊU CHUẨN VIETGAP Lê Khắc Phúc
44 CS-DT Xác định nguyên nhân gây hại, đưa ra biện pháp quản lý và xây dựng mô hình quản lý dịch hại sen tại Phong Điền, Thừa Thiên Huế Lê Khắc Phúc
45 NN-DAKX Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình sản xuất rau an toàn theo công nghệ tiên tiến, đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế Trần Đăng Hòa
46 TNH2019-3 Ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật canh tác đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của ngô lai HQ2000 Nguyễn Trung Hải
47 DHH-2019-02-114 Nghiên cứu phương pháp tiêm potassium phosphonate cho cây hồ tiêu để phòng trừ bệnh chết nhanh (Phytophthora capsici) Nguyễn Vĩnh Trường,
48 TNH2019-1 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuất giống lúa xác nhận và lúa thương phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP tại Quảng Ngãi Trần Đăng Hoà
49 TNH2019-2 Nghiên cứu tạo nguồn vật liệu khởi đầu trong nhân giống in vitro cây hoa dạ yến thảo (Petunia hybrida) Dương Thanh Thủy
50 TNH2019-5 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật đến hồ tiêu giâm hom tại tỉnh Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Hoài
51 TNH2019-6 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số loại phân bón lá đến cây hoa Mai địa thảo kép trồng trong chậu tại thành phố Huế. Đỗ Đình Thục
52 TNH2019-7 Ảnh hưởng của Auxin (IAA, IBA, NAA) đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lạc L14 tại Thừa Thiên Huế Phùng Lan Ngọc
53 TNH2019-8 Nghiên cứu một số giải pháp kỹ thuật nhằm hoàn thiện mô hình trồng dưa lưới bằng phương pháp bán thủy canh nhỏ giọt Nguyễn Văn Quy
54 TNH2019-9 Nghiên cứu về năng suất và phẩm chất của một số giống cà chua nhập nội có giá trị kinh tế cao trong vụ Đông Xuân 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế Hoàng Hải Lý
55 TNH2019-10 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu che phủ hữu cơ đến năng suất cây hành tăm và khả năng giữ ẩm của đất cát pha tại tỉnh Thừa Thiên Huế Trần Thị Ánh Tuyết
56 TNH2019-11 Điều tra tình hình sản xuất và tiêu thụ nấm tại xã Phú Lương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Thị Thu Hường
57 TNH2019-12 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở cho hạt giống hành lá (hành hoa) tại thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế Lê Khắc Phúc
58 TNH2019-13 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương được canh tác hữu cơ ở Thừa Thiên Huế Trần Thị Xuân Phương
59 01/2020/HĐ-KHCN Xây dựng mô hình Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) cho cây đậu nành Đ9 ở vùng chuyển đổi cây sắn tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Khắc Phúc