Trang chủ Việc làm, Thực tập sinh, Khởi nghiệp

Việc làm, Thực tập sinh, Khởi nghiệp

Chi nhánh công ty TNHH công nghệ TANIXA tuyển dụng

Chi nhánh Công ty TNHH công nghệ tuyển dụng Chi tiết tại đính kèm: Tuyen-dung-Nhan-vien-ky-thuat-

Công ty TNHH DVNN Lộc Trời tuyển dụng

Công ty TNHH DVNN Lộc Trời tuyển dụng Thông tin chi tiết kèm theo!  

Quyết định phân công giảng viên hướng dẫn thao tác nghề và thực tế...

File đính kèm Scan - thuc te và thao tac nghe 2020            

Thông báo thực hiện Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp

Thông báo thực hiện Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp, file đính kèm Thong bao thuc hien-BaoCaoChuyenDe-TotNghiep    

Phiếu đánh giá của công ty với sinh viên thực tập nghề nghiệp

Phiếu đánh giá của công ty với sinh viên thực tập nghề nghiệp, file kèm theo Phu luc 5_Phieu...

Phụ lục Danh sách sinh viên nộp đề cương thực tập tốt nghiệp

Phụ lục Danh sách sinh viên nộp đề cương thực tập tốt nghiệp, file kèm theo Phu luc 4_Danh...

Quy trình thực tập Khóa luận tốt nghiệp áp dụng cho sinh viên Khoa...

Quy trình thực tập Khóa luận tốt nghiệp áp dụng cho sinh viên Khoa Nông học, file đính kèm...

Mẫu viết báo cáo Thực tế nghề

Mẫu viết báo cáo Thực tế nghề, file kèm theo Phu luc 3_Bao cao thuc te nghe  

TIN MỚI

TIN ĐƯỢC QUAN TÂM