Trang nhất

Tiêu điểm

Thông báo tuyển dụng Công ty TNHH Sản xuất – Thương...

Kỹ thuật viên cây xanh: 5 (người)

Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ...

Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 Thông tin ở đường link đính kèm https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/thong-bao-tuyen-chon-chu-nhiem-de-tai-khcn-cap-bo-nam-2021.html

Thông báo về việc tổ chức thi B1 dành cho học...

Thông báo về việc tổ chức thi B1 dành cho học viên cao học thuộc ĐH Huế, Thông tin ở link đính kèm. https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-danh-gia-noi-bo-nang-luc-ngoai-ngu-tieng-anh-trinh-do-tuong-duong-cap-do-b1-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-thuoc-dai-hoc-hue-nam-2020.html 20200914_163338_1394_TB_DHH

Chương trình đào tạo thạc sĩ Bảo vệ thực vật

Chương trình đào tạo thạc sĩ Bảo vệ thực vật Thông tin ở link kèm theo http://daotao.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Thac-si-23/7-Nganh-Bao-ve-thuc-vat-323 Ngành Bảo vệ thực vật Quyết định số 6024/QĐ-BGDĐT ngày 24...

HỢP TÁC QUỐC TẾ

CƠ HỘI VIỆC LÀM

Thông báo về việc tổ chức thi B1 dành cho học...

Thông báo về việc tổ chức thi B1 dành cho học viên cao học thuộc ĐH Huế, Thông tin ở link đính kèm. https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/thong-bao-ve-viec-to-chuc-thi-danh-gia-noi-bo-nang-luc-ngoai-ngu-tieng-anh-trinh-do-tuong-duong-cap-do-b1-theo-khung-nang-luc-ngoai-ngu-6-bac-dung-cho-viet-nam-danh-cho-hoc-vien-cao-hoc-thuoc-dai-hoc-hue-nam-2020.html 20200914_163338_1394_TB_DHH

Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ...

Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 Thông tin ở đường link đính kèm https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/thong-bao-tuyen-chon-chu-nhiem-de-tai-khcn-cap-bo-nam-2021.html

TUYỂN SINH ĐẠI HỌC

CƠ HỘI VIỆC LÀM

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO