Nộp hồ sơ Online

Thực hiện nộp hồ sơ vào trường bằng hình thức trực tuyến theo liên kết sau

Giới Thiệu Khoa Nông Học

Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế tiền thân là Khoa Trồng trọt, Trường Đại học Nông nghiệp II, được thành lập vào ngày 14 tháng 8 năm 1967 tại Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang) theo Quyết định số 124/CP của Hội đồng Chính phủ.
Khoa Nông học có nhiệm vụ đào tạo các bậc học đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực Nông học cho khu vực miền Trung và cả nước.

Tin Tức - Sự Kiện

Đối tác của chúng tôi