KHOA NÔNG HỌC

Quá trình hình thành và phát triển

Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế tiền thân là Khoa Trồng trọt, Trường Đại học Nông nghiệp II, được thành lập vào ngày 14 tháng 8 năm 1967 tại Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang) theo Quyết định số 124/CP của Hội đồng Chính phủ. Khoa Nông học có nhiệm vụ đào tạo các bậc học đại học và sau đại học; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ lĩnh vực Nông học cho khu vực miền Trung và cả nước.

Đội ngũ cán bộ: Tổng số cán bộ viên chức và lao động là 49 người (kể cả giảng viên kiêm nhiệm), giảng viên có trình độ sau Đại học chiếm 98%, trong đó có 02 GS, 07 PGS, 13 TS, 21 ThS (tính đến tháng 10/2020). Hoạt động đào tạo:

Bậc đào tạo Ngành đào tạo
Đạo tạo Tiến sĩ Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật
Đào tạo Thạc sĩ Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật
Sinh thái nông nghiệp (tiếng anh)
Đào tạo Đại học Khoa học cây trồng
Bảo vệ thực vật
Nông nghiệp công nghệ cao
Sinh học ứng dụng
Nông học; chuyên ngành Nông học Công nghệ cao
Khoa học đất
Đào tạo liên thông Đại học Khoa học cây trồng; Bảo vệ thực vật; Nông học
Đào tạo Đại học văn bằng 2 Tất cả các ngành đào tạo Đại học

  Hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ: Khoa Nông học đã thực hiện trên 300 đề tài nghiên cứu khoa học. Trong đó có 02 đề tài cấp nhà nước, trên 40 đề tài cấp Bộ và cấp Đại học Huế, 8 đề tài Nafosted, 220 đề tài cấp Trường, trên 20 đề tài cấp tỉnh, trên 200 đề tài sinh viên và nhiều dự án chuyển giao công nghệ, phát triển nông thôn ở khu vực miền Trung cũng như cả nước. Một số trong đó có thể kể đến như: Chọn giống lúa, ngô năng suất và chất lượng cao; Chọn lọc giống lúa kháng rầy nâu cho địa bàn miền Trung; Ứng dụng công nghệ sinh học trong phục tráng các giống lúa địa phương; Nghiên cứu sản xuất các tác nhân sinh học (chế phẩm vi sinh vật, côn trùng kí sinh, bắt mồi) và thuốc thảo mộc phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng; Nghiên cứu sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh; Ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất cây trồng; Các qui trình sản xuất lúa, gạo, rau, quả an toàn theo tiêu chuẩn VietGAP, IPM/ICM và các dự án phát triển cộng đồng tại một số địa phương tỉnh Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên, Gia Lai,… Hầu hết các kết quả nghiên cứu của cán bộ giáo viên và sinh viên đều có tính thực tiễn trong sản xuất. Một số đề tài được đánh giá cao và đã được nhận các giải thưởng Sáng tạo KHCN Việt Nam (VIFOTEC); Giải thưởng sáng tạo khoa học kĩ thuật của tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Trị. Các công trình khoa học đã công bố: Có trên 90 công trình đăng tải trên các tạp chí và ấn phẩm khoa học quốc tế có uy tín trong hệ thống ISI và Scopus như: Environmental Entomology (Hoa Kỳ), Biological Control (Hoa Kỳ), Appied Entomology and Zoology (Nhật Bản), International Journal of Pest Management (Vương quốc Anh), Journal of Applied Microbiology (Hà Lan), New Phytologist (Vương quốc Anh), Australasian Plant Pathology (Úc), Fungal Biology (Vương quốc Anh), IPGRI (Ý), Breeding Science (Nhật Bản) … Có trên 500 công trình đăng tải trên các tạp chí và ấn phẩm khoa học có uy tín của Việt Nam như: Tạp chí Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Tạp chí Khoa học Đại học Huế, Tạp chí Bảo vệ thực vật, Khoa học đất, …

Hoạt động Hợp tác quốc tế: Khoa Nông học đã có những chương trình hợp tác song phương về đào tạo và nghiên cứu khoa học với nhiều trường Đại học và Viện nghiên cứu đến từ nhiều nước trên thế giới như Nhật Bản, Úc, Hà Lan, Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Thái Lan, Philippine, Lào, … Khoa cũng đã thực hiện các hoạt động hợp tác với các Tổ chức quốc tế, như: CEP, DANIDA, ACIAR, NUFFIC, IRRI, CIAT, CIP, …

Những phần thưởng cao quí: + Huân chương Lao động hạng Ba năm 2002. + Bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo năm học 2001-2002, 2011-2012, 2012-2013. + Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm học 2001-2002, 2014-2015. + Bằng khen của BCH Công đoàn Giáo dục Việt Nam năm học 1999-2000; 2000-2001; 2003-2004, 2009-2010. + Bằng khen của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế năm 1998, 2017. + Bằng khen của BCH Liên đoàn lao động tỉnh Thừa Thiên Huế năm 1997 + Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình năm 2016. + Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An năm 2017. + Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi năm 2017. + Nhiều Giấy khen và các hình thức Khen thưởng các cấp khác./.