Lý lịch khoa học Th.S Trần Minh Quang

0
44

LÝ LỊCH KHOA HỌC

                                                                                                                   

1. Họ và tên: Trần Minh Quang

2. Năm sinh:06/08/1983                                3. Nam/Nữ: nam

4. Chức danh:                                                  Năm được phong:

    Học vị:Thạc sỹ                                              Năm đạt học vị: 2012

5. Chức danh nghiên cứu: Giảng viên       Chức vụ:

6. Địa chỉ nhà riêng: 83, Nguyễn Cư Trinh, TP Huế

7. Điện thoại: CQ:054 3525544;      NR: 054 3529833; DĐ: 0914458487    

    Fax:                                                    Email: tranminhquang@huaf.edu.vn    

8. Cơ quan nơi làm việc: Bộ môn Di truyền – Giống cây trồng, Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Nông lâm huế

Khoa học cây trồng

2009

Thạc sỹ

Trường Đại học Nông lâm huế

Khoa học cây trồng

2012

10. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

2009 – nay

Giảng viên

Trường ĐHNL Huế

102, Phùng Hưng, TP Huế

11. Các môn học đảm nhiệm(Cao đắng, đại học, cao học và tiến sỹ)

11.1. Cao đẳng và đại học: Giống cây trồng; Công nghệ sản xuất giống;

12. Các hướng nghiên cứu khoa học và hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp, luận văn cao học và luận án tiến sỹ      

12.1. Khoá luận tốt nghiệp: chọn tạo giống cây trồng; Đa dạng sinh học; Kỹ thuật trồng trọt

13. Các công trình KHCN công bố chủ yếu (Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất, theo thứ tự năm gần nhất sau đến năm xa nhất)

13.1. Sách chuyên khảo, sách giáo trình:

STT

Năm xuất bản

Tên sách

Mức độ tham gia

Nơi xuất bản

Ghi mã số chuẩn quốc tế ISBN, nếu có

 

13.2. Các bài báo được đăng trên các tạp chí khoa học trong nước (chỉ tính các tạp chí có mã số chuẩn quốc tế ISSN):

STT

Năm công bố

Tên bài báo

Tên, số, từ trang …. đến trang …., của tạp chí

Mức độ tham gia

(tác giả, đồng tác giả, tham gia viết một phần, …)

Mã số chuẩn quốc tế ISSN

1

2013

Nghiên cứu sinh trưởng, phát triển của hai giống hoa lily trên các loại giá thể trong vụ Đông Xuân tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí khoa học Đại học Huế, ISSN 1859-1388

Đồng tác giả

1859 – 1388

2

2014

Ảnh hưởng của phân hữu cơ Bokashi than đến sinh trưởng phát triển và năng suất giống lúa H1 trong vụ Đông Xuân tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí khoa học Đại học Huế, ISSN 1859-1388

Tác giả

1859 – 1388

3

2014

Đánh giá thực trạng sản xuất, đề xuất giải pháp bảo tồn và phát triển các giống lúa địa phương tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn, ISSN 1859-458

Đồng tác giả

1859-458

4

2014

Khả năng chịu mặn trong giai đoạn mạ của một số giống lúa ở Thừa Thiên Huế

Tạp chí khoa học Đại học Huế, ISSN 1859-1388

Đồng tác giả

1859-1388

 

14. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp  (nếu có)

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

 

15. Số công trình  được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)           

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

                 

16. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia   

TT

Tên CT, ĐT

 

CN

TG

Mã số và cấp quản lý

Thời gian thực hiện

Kết quả

1

Nghiên cứu một số nhân tố chính ảnh hưởng đến quá trình sản xuất củ giống hoa lily thương mại và đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của cây hoa lily trong điều kiện Thừa thiên Huế

 

TG

Đại học Huế

2011-2012

Tốt

2

Khai thác và phát triển nguồn gen khoai môn Phú Thọ, khoai sọ Vĩnh Linh và Hà Tĩnh, khoai sọ muộn Yên Thế, củ Từ Bơn Nghệ An

 

TG

Bộ KHCN

2012-2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here