HỘI NGHỊ GẶP GỠ GIỮA CÔNG TY BÀ NÀ HILLS VỚI SINH VIÊN KHOA...

Sáng 13/3/2022, được sự thống nhất giữa Công ty Bà Nà Hills và Ban chủ nhiệm Khoa Nông học,...

Thông báo thực hiện Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp

Thông báo thực hiện Báo cáo chuyên đề tốt nghiệp, file đính kèm Thong bao thuc hien-BaoCaoChuyenDe-TotNghiep    

Phụ lục Danh sách sinh viên nộp đề cương thực tập tốt nghiệp

Phụ lục Danh sách sinh viên nộp đề cương thực tập tốt nghiệp, file kèm theo Phu luc 4_Danh...

Quy trình thực tập Khóa luận tốt nghiệp áp dụng cho sinh viên Khoa...

Quy trình thực tập Khóa luận tốt nghiệp áp dụng cho sinh viên Khoa Nông học, file đính kèm...

TIN MỚI

TIN ĐƯỢC QUAN TÂM