Sản phẩm khoa học, cơ sở dữ liệu khoa học Khoa Nông học, Trường...

Sản phẩm khoa học, Cơ sở dữ liệu khoa học Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại...

Thông báo đề xuất đề tài NCKH cấp trường và sinh viên năm 2021

Đề tài cấp trường và sinh viên năm 2021 TT Nội dung thực hiện Trách nhiệm thực hiện Hạn chót Sản phẩm giao nộp 1 Nộp...

Kết quả nghiệm thu đề tài cấp cơ sở 2019 và đề tài NCKH...

Kết quả nghiệm thu đề tài cấp cơ sở 2019 và đề tài NCKH SV năm 2019 của Khoa...

Danh mục đề tài KHCN Cấp cơ sở và Sinh viên năm 2019

Danh mục đề tài KHCN Cấp cơ sở và Sinh viên năm 2019 Danh mục đề tài KHCN Cấp...

Hội thảo quốc tế: Phát triển kỹ thuật sản xuất lúa giảm phát thải...

Ngày 16.01.2019,  hội thảo khởi động dự án "MIRSA-3 về Phát triển kỹ thuật sản xuất lúa giảm phát...

Thông báo chương trình Hội nghị khoa học công nghệ tiểu ban Khoa Nông...

Trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Nông lâm Huế (1967-2017)...

Danh mục đề tài cấp trường năm 2016

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM HUẾ KHOA NÔNG HỌC DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH...

Tổng hợp đề xuất đề tài NCKH cấp trường và sinh viên năm 2016

DANH MỤC ĐỀ XUẤT ĐỀ TÀI CẤP TRƯỜNG NĂM 2016 STT Tên đề tài Chủ trì đề tài (ghi đầy đủ các...

DANH MỤC ĐỀ TÀI TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỪ NĂM 2016

DANH MỤC ĐỀ TÀI TIẾP TỤC THỰC HIỆN TỪ NĂM 2016 I.               Bộ môn Nông hoá thổ nhưỡng 1.       Ảnh hưởng...

Danh mục đề tài cấp trường, NCKH sinh viên năm 2015

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP  TRƯỜNG THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2015 STT Tên đề tài Chủ trì đề...

TIN MỚI

TIN ĐƯỢC QUAN TÂM