Thông báo chương trình Hội nghị khoa học công nghệ tiểu ban Khoa Nông học

145

Trong chuỗi hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thành lập trường Đại học Nông lâm Huế (1967-2017) khoa Nông học tổ chức Hội nghị khoa học công nghệ nhằm đánh giá kết quả đạt được trong những năm qua và định hướng NCKH-HTQT trong giai đoạn tới.

Ban chủ nhiệm khoa Nông học kính mời quý vị đại biểu và những người quan tâm đến tham dự:

Thời gian: 07h30 ngày 18 tháng 03 năm 2017

Địa điểm: Giảng đường E2 (tầng 2 nhà Đa chức năng – trường Đại học Nông lâm Huế)