Trung tâm Nghiên cứu & dịch vụ Nông nghiệp

I. Nhân sự hiện tại:

Địa chỉ: Km 17 phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế

Điện thoại: 0234-355-7247

Email: ttncvdvnn@gmail.com

II. Quá trình thành lập Trung tâm

Trung tâm Nghiên cứu và Dịch vụ Nông nghiệp là một bộ phận trực thuộc khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, được thành lập từ 6/2020. Trung tâm được đặt tại Km17, Phường Tứ Hạ, Thị Xã Hương Trà, Tỉnh Thừa Thiên Huế.

Cơ sở thực hành thí nghiệm tại Tứ Hạ được thành lập từ năm 1985

– 1985 – 1994 Trại thực hành thí nghiệm tại Tứ Hạ trực thuộc Trường Đại học Nông nghiệp 2 Huế.

– 1994 – 2004: Trại thực hành thí nghiệm tại Tứ Hạ trực thuộc Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

– 2004 – 2010: Trung tâm Nghiên cứu cây trồng trực thuộc khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

– 2010 – 5/2020: Trung tâm Nghiên cứu cây trồng trực thuộc Viện Nghiên cứu Phát triển, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

– 6/2020 đến nay là Trung tâm Nghiên cứu và Dịch vụ Nông nghiệp trực thuộc Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

III. Sứ mạng, tầm nhìn và nhiệm vụ của Trung tâm Nghiên cứu và Dịch vụ nông nghiệp

3.1. Sứ mạng Trung tâm Nghiên cứu và Dịch vụ nông nghiệp có sứ mạng là nơi thực hành thực tập nghề nghiệp cho sinh viên, học viên; nghiên cứu, ứng dụng khoa học kĩ thuật, phát triển dịch vụ tư vấn, chuyển giao tiến bộ khoa học kĩ thuật nông nghiệp cho khu vực miền Trung, cả nước, tiến đến hội nhập quốc tế.

3.2. Tầm nhìn Trung tâm Nghiên cứu và Dịch vụ nông nghiệp phát triển hướng đến là một Trung tâm nông nghiệp công nghệ cao với các cơ sở thực hành thực tập chất lượng cao phục vụ sinh viên, học viên; cơ sở nghiên cứu đảm bảo chất lượng phục vụ nhu cầu NCKH của CBGV, ứng dụng khoa học kĩ thuật và phát triển dịch vụ tư vấn, chuyển giao các tiến bộ khoa học kĩ thật, các mô hình sản xuất, kinh doanh nông nghiệp công nghệ cao trong vòng 10 năm tới.

3.3 Nhiệm vụ – Khu vực thực hành thực tập chất lượng cao: đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu thực hành, thực tập và nhiệm vụ đào đào nâng cao tay nghề cho sinh viên. – Khu vực nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ khoa học kĩ thuật: có đầy đủ cơ sở và điều kiện phục vụ các hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ của cán bộ giáo viên và sinh viên trong nhà trường. – Khu vực sản xuất hạt giống, cây giống, nông sản phẩm: có các mô hình sản xuất hạt giống, cây giống cho địa phương và khu vực miền Trung, mô hình sản xuất nông sản phẩm phục vụ nhu cầu của người dân của địa phương, tập trung một vài cây trồng chính mang lại hiệu quả cao. – Hợp tác doanh nghiệp phát triển một số dịch vụ nông nghiệp chất lượng cao.

IV. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu

Hiện tại Trung tâm NC&DVNN đang quản lí các cơ sở phục vụ cho đào tạo và nghiên cứu sau đây:

4.1. Diện tích đất tại Tứ Hạ Hiện tại diện tích đất tại Tứ Hạ khoảng 18,6ha, trong đó diện tích đất phục vụ cho đào tạo khoảng 5ha, phục vụ NCKH khoảng 2ha, đất trồng cây lâu năm và phát triển dịch vụ nông nghiệp khoảng 8ha, ao hồ khoảng 2ha, đất công trình và giao thông khoảng 1,6ha.

4.2. Phòng học, thực hành, thực tập Hiện tại Trung tâm NC&DVNN có 1 phòng học được trang bị đầy đủ trang thiết bị phục vụ học tập, seminar, tập huấn. Trung tâm đang xây dựng phòng thực hành và nghiên cứu phục vụ nhu cầu đào tạo tay nghề và NCKH của cán bộ giảng viên và sinh viên.

V. Hoạt động đào tạo

Trung tâm NC&DVNN đảm nhận tất cả các học phần thực hành thực tập ngoài đồng ruộng và các học phần thao tác nghề, thực tế nghề các ngành đào tạo của khoa Nông học.

Trung tâm đào tạo ngắn hạn, tập huấn các khóa liên quan đến lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật cho cá nhân, công ty có nhu cầu.