Dalatmilk tuyển dụng

DALATMILK TUYỂN DỤNG 🔴 Vận hành Nhà máy sữa (Lâm Đồng) 🔴 KCS Trạm thu mua sữa (Lâm Đồng &...

Năm nguyên tắc sản xuất Hữu cơ theo NĐ 109/2018. NĐ CP

05 nguyên tắc sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo Nghị định 109/2018/NĐ-CP Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là hệ...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO – NGÀNH SINH HỌC ỨNG DỤNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 1. Tên chương trình: Sinh học ứng dụng 1.1. Trình độ đào tạo: Đại học 1.2. Ngành đào...

Quy định về hình thức bìa luận văn và luận án tại Đại học...

Đại học Huế ban hành Công văn số 375/ĐHH-ĐTCTSV ngày 18/3/2020 về việc hướng dẫn đóng bìa luận án...

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tuyển dụng

Công ty Cổ phần Nông nghiệp Quốc tế Hoàng Anh Gia Lai tuyển dụng nhân sự, thông tin ở...

Thông báo về việc tiếp tục cho sinh viên nghỉ học đến ngày 23.02.2020

Theo Công văn (khẩn) số: 158/ĐHH-VP ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Đại học Huế, sinh viên trường...

Thông báo số 2 về công tác phòng chống dịch Corona (COVID-19)

Thực hiện công văn số 566/BYT-DP ngày 08 tháng 02 năm 2020 của Bộ Y tế về việc tăng...

Thông báo về kế hoạch phòng chống virus Corona

Xem thêm các thông tin và cách phòng chống dịch tại đây Thực hiện kết luận của Trưởng Ban...

TIN MỚI

TIN ĐƯỢC QUAN TÂM