BĐH Đội TN xung kích

BAN ĐIỀU HÀNH ĐỘI THANH NIÊN XUNG KÍCH

Đội trưởng: Nguyễn Ngọc Lâm, NH-RHQ 52

Đội phó: Nguyễn Hùng, BVTV 52

Đội phó: Nguyễn Viết Hiếu, BVTV 53

*Nhóm

Trưởng nhóm 1: Văn Viết Hòa, KHCT 53

Phó nhóm 1: Ngõ Hữu Đoàn, NNCNC 54

Phó nhóm 1: Bùi Thị Thu Tuyền, KHCT 53

Trưởng nhóm 2: Hồ Thị Thu Giang, BVTV 52

Phó nhóm 2: Dương Tấn Thanh, KHCT 52

Phó nhóm 2: Trần Ngọc Qúy, SHUD 53

*Ban

Trưởng Ban tình nguyện: Trần Quốc Huy, BVTV 53

Phó Ban TN: Hà Thị Thảo, KHCT 54

Phó Ban TN: Trương Viết Linh, BVTV 53

Trưởng Ban thể dục, thể thao: Nguyễn Văn Hưng, KHCT 53

Phó ban TD,TT: Trương Minh Kiệt, NNCNC 54

Phó ban TD, TT: Nguyễn Duy Nhật, SHUD 53

Trưởng Ban văn nghệ: Nguyễn Thị Ngọc Hà, BVTV 52

Phó ban VN: Lê Nguyễn Hồng Nhi, BVTV 53

Trưởng Ban Thông tin tuyên truyền: Trần Huyền Phương, KHCT 53

Phó Ban TTTT: Nguyễn Phương Ánh Minh, KHCT 53

Phó Ban TTTT: Lê Đức Tài, BVTV 54