Danh mục đề tài dự án của CBVC Khoa Nông học từ 2015-2020

Danh mục đề tài dự án của CBVC Khoa Nông học từ 2015-2020 Danh muc de tai Khoa NH 2015-2020 Stt Mã...

Danh mục đề tài dự án thực hiện tại TT Huế từ năm 2015-2020...

Danh mục đề tài dự án thực hiện tại TT Huế từ năm 2015-2020 của CBVC Khoa Nông học Thống...

Danh mục công trình khoa học của CBVC Khoa Nông học

Link: DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC THUỘC KHOA NÔNG HỌC DANH MỤC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC CỦA CÁN BỘ...

Sản phẩm khoa học, cơ sở dữ liệu khoa học Khoa Nông học, Trường...

Sản phẩm khoa học, Cơ sở dữ liệu khoa học Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại...

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021

Thông báo đề xuất nhiệm vụ KHCN tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2021 Thông tin ở link đính kèm: https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/thong-bao-de-xuat-nhiem-vu-khcn-tinh-thua-thien-hue-nam-2021.html

Kết quả nghiệm thu đề tài cấp cơ sở 2019 và đề tài NCKH...

Kết quả nghiệm thu đề tài cấp cơ sở 2019 và đề tài NCKH SV năm 2019 của Khoa...

Thử nghiệm một số giống Ngô Nếp phục vụ chế biến sản phẩm sữa...

Hiện nay, các sản phẩm sữa ngô trên thị trường hầu hết sử dụng giống ngô ngọt. Các cơ...

Nghiệm thu các dự án sản xuất thử nghiệm Trường Đại học Nông Lâm,...

Ngày 17.12.2018, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu các dự...

Nghiên cứu trồng xen Gừng và Dứa trong vườn cao su kiến thiết cơ...

Cây cao su đưa vào trồng ở Thừa Thiên Huế từ năm 1993. Đến nay Thừa Thiên Huế là...

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHCN TIỂU BAN KHOA NÔNG HỌC

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHCN TIỂU BAN KHOA NÔNG HỌC -        Địa điểm: Khoa Nông học – trường Đại học...

TIN MỚI

TIN ĐƯỢC QUAN TÂM