Nghiệm thu các dự án sản xuất thử nghiệm Trường Đại học Nông Lâm,...

Ngày 17.12.2018, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã tổ chức Hội đồng nghiệm thu các dự...

Nghiên cứu trồng xen Gừng và Dứa trong vườn cao su kiến thiết cơ...

Cây cao su đưa vào trồng ở Thừa Thiên Huế từ năm 1993. Đến nay Thừa Thiên Huế là...

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHCN TIỂU BAN KHOA NÔNG HỌC

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ KHCN TIỂU BAN KHOA NÔNG HỌC -        Địa điểm: Khoa Nông học – trường Đại học...

Danh mục đề tài cấp trường, NCKH sinh viên năm 2015

DANH MỤC ĐỀ TÀI NCKH CẤP  TRƯỜNG THỰC HIỆN TRONG KẾ HOẠCH NĂM 2015 STT Tên đề tài Chủ trì đề...

Thông báo nghiệm thu đề tài NCKH cấp trường và Sinh viên 2014

Ban chủ nhiệm Khoa xin thông báo đến quý Thầy/Cô kế hoạch nghiệm thu đề tài cấp trường và...

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên khoa Nông học lần thứ nhất...

Ngày 20.04.2014, tại Nhà Đa chức năng, Trường Đại học Nông lâm Huế, Khoa Nông học đã tổ chức “Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên lần thứ nhất – 2014” nhằm đánh giá kết quả của các hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên trong những năm vừa qua. Hội nghị đã nêu lên được thực trạng, thành tựu, tồn tại, hạn chế và thảo luận các giải pháp để nâng cao chất lượng của hoạt động nghiên cứu khoa học trong những năm tới cho toàn thể sinh viên trong Khoa.

Hội nghị Tổng kết Hoạt động KHCN năm học 2012 – 2013

Ngày 05/12/2013, tại Phòng Đa chức năng Khoa Nông học, Trường Đại học Nông lâm Huế, Khoa Nông học đã tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học công nghệ (KHCN) năm học 2012 - 2013 nhằm đánh giá kết quả của các hoạt động KHCN trong năm học vừa qua, thảo luận các giải pháp để nâng cao chất lượng của hoạt động KHCN trong năm học tới và đảm bảo giờ nghiên cứu khoa học (NCKH) cho cán bộ giáo viên (CBGV) trong toàn khoa.

Thông báo Hội nghị Tổng kết Hoạt động KHCN năm 2012 – 2013

Hội nghị Tổng kết hoạt động KHCN 2012 - 2013 của Khoa Nông học được tổ chức nhằm tổng kết hoạt động KHCN trong năm qua và thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động KHCN thời gian tới

Danh mục Dự án chuyển giao

Các dự án chuyển giao đã thực hiện

Thông báo nghiệm thu đề tài cấp trường và sinh viên năm 2013

Đề tài NCKH cấp trường và sinh viên năm 2013 của khoa Nông học dự kiến nghiệm thu trong khoảng đầu tháng 11/2013

TIN MỚI

TIN ĐƯỢC QUAN TÂM