Thông tin kết quả đề tài cấp cơ sở năm 2021 của Khoa Nông học

30

Thông tin đề tài cấp cơ sở năm 2021 đã được nghiệm thu của Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Đại học Huế
Trường Đại học Nông Lâm
KẾT QUẢ ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ KHOA NÔNG HỌC NĂM 2021
TT Mã số Tên đề tài/nhiệm vụ Chủ nhiệm và thành viên đề tài Thông tin đề tài
1 DHL2021-NH-01 Nghiên cứu sử dụng bèo Lục bình (Eichhornia crassipes (Mart) Solms) làm giá thể trồng nấm sò (Pleurrotus pulmonarius) tạị Thừa Thiên Huế. Lê Thị Thu Hường, Vũ Tuấn Minh, Phùng Lan Ngọc HƯƠNG.DT CẤP CƠ SỞ 2021
2 DHL2021-NH-02 Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật sản xuất hạt giống đậu tương CP19 tại tỉnh Thừa Thiên Huế Lê Khắc Phúc,
Hồ Công Hưng,
Trần Minh Quang
POSTER DHL2021-NH-02.
3 DHL2021-NH-03 Nghiên cứu quy trình nhân giống in vitro cây dưa lưới (Cucumis melo L.). Trần Thị Triêu Hà, Lã Thị Thu Hằng, Dương Thanh Thủy POSTER-Triêu Hà (DHH-2021-NH-03)
4 DHL2021-NH-04 Nghiên cứu khả năng khống chế nhện gié hại lúa Steneotarsonemus spinki Smiley của nhện bắt mồi Lasioseius sp. tại Thừa Thiên Huế. Nguyễn Thị Giang
Trần Thị Hoàng Đông
Lê Khắc Phúc
Poster- nguyen thi giang-DTCS 2021
5 DHL2021-NH-05 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật giâm hom cây dâu Truồi tại tỉnh Thừa Thiên Huế Đinh Hồ Anh,
Lê Khắc Phúc, Hồ Công Hưng
POSTER DHL2021-NH-05. DH Anh
6 DHL2021-NH-06 Ứng dụng PCR để xác định sự hiện diện của virus gây bệnh khảm lá sắn ở Thừa Thiên Huế Dương Thanh Thủy, Lê Khắc Phúc, Trần Thị Triêu Hà Poster quy trinh chẩn đoán bệnh khảm lá sắn
7 DHL2021-NH-07 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số biện pháp kỹ thuật  đến sinh trưởng, phát triển và năng suất cây Atiso đỏ (Hibiscus sabdariffa) trồng tại Thừa Thiên Huế Phan Thị Phương Nhi, Lê Khắc Phúc, Thái Thị Huyền