Thông báo số 1 về việc tổ chức hội thảo khoa học năm 2022, Khoa Nông học

173

THÔNG BÁO SỐ 1
Về việc tổ chức hội thảo khoa học năm 2022 với chủ đề “Sản xuất cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu tại miền Trung và Tây Nguyên”

Thực hiện kế hoạch hoạt động khoa học năm học 2021-2022, hướng đến các hoạt động kỷ niệm 55 năm thành lập Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế. Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học năm 2022 với thông tin cụ thể như sau:

I. Thông tin chung về hội thảo.
– Chủ đề hội thảo: Sản xuất cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu tại miền Trung và Tây Nguyên.
– Các bài viết tập trung vào công tác tổng kết các hoạt động nghiên cứu khoa học của cán bộ giảng viên, học viên và sinh viên Khoa Nông học; Các kết quả nghiên cứu về sản xuất cây trồng thích ứng biến đổi khí hậu tại miền Trung và Tây Nguyên của các nhà Khoa học, các cơ quan doanh nghiệp có hợp tác nghiên cứu với Khoa Nông học trong thời gian từ năm 2017 đến năm 2022.
– Các bài viết sẽ được đăng trong kỷ yếu “Tuyển tập Kết quả nghiên cứu Khoa học cây trồng giai đoạn 2017-2022” của Khoa Nông học, Đại học Nông Lâm, Đại học Huế, xuất bản vào tháng 7 năm 2022.

II. Kế hoạch thực hiện
– Thời gian nhận bài viết từ 17/3 – 30/4;
– Quy định, thể lệ bài viết đính kèm ở trang 2; bài mẫu đính kèm ở trang 3.
– Thời gian tổ chức hội thảo (dự kiến): Tháng 8 năm 2022.
– Thời lượng: 01 ngày.
– Địa điểm tổ chức: Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
– Hình thức tổ chức: Trực tiếp hoặc trực tuyến (sẽ thông báo cụ thể sau);
– Đơn vị chủ trì hội thảo: Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

III. Thông tin liên hệ
– Thông tin người nhận bài: Ms. Trần Thị Hương Sen, ĐT: 0974126026, Email: tranthihuongsen@huaf.edu.vn;
– Đại biểu đăng ký tham gia hội thảo, đi lại ăn ở liên hệ qua: Mr. Lê Khắc Phúc, ĐT: 0912121362/0989194985 (Zalo), Email: lekhacphuc@huaf.edu.vn;
– Đại biểu tự túc kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian tổ chức hội thảo;
Thông tin chi tiết có thể truy cập vào trang web Khoa Nông học: – https://nh.huaf.edu.vn/2022/03/21/thong-bao-so-1-ve-viec-to-chuc-hoi-thao-khoa-hoc-khoa-nong-hoc/

Trân trọng./.

QUY ĐỊNH VÀ THỂ LỆ BÀI VIẾT

– Bài báo gửi đăng phải có nội dung khoa học, tính mới và chưa được công bố trên bất kỳ Tạp chí nào hoặc các dạng xuất bản phẩm khác.
– Bài tổng quan không quá 10 trang, bài báo khoa học không quá 07 trang giấy khổ A4 bao gồm cả tài liệu tham khảo. Bài báo viết bằng tiếng Việt, đánh máy vi tính trên Microsoft Word, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 12, định dạng tất cả lề đều 2cm, cách dòng 1,2 (Paragraph/Line spacing Multiple at 1,2), khoảng cách giữa các đoạn: 6pt. Hình ảnh rõ với định dạng PNG, JPG, có chú thích rõ ràng. In đậm số hình và bảng. Số thập phân dùng dấu phẩy.
– Bài viết phải có bố cục như sau:
(1) Tên bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh, tên của tác giả (hay nhóm tác giả), địa chỉ các tác giả, địa chỉ tác giả chịu trách nhiệm về bài viết (tên cơ quan công tác, Email, Điện thoại);
(2) Tóm tắt (Abstract) của bài báo bằng tiếng Việt và tiếng Anh có độ dài không quá 250 từ viết liền và phản ánh được nội dung cơ bản của bài báo; cỡ chữ 10; Tóm tắt bằng tiếng Việt đặt ở đầu bài báo, bằng tiếng Anh đặt ở cuối bài báo.
(3) Từ khóa (Keywords): cỡ chữ 10, xếp theo thứ tự alphabet. Từ khóa cần phải rút ra từ “Tóm tắt/Abstract”, liệt kê 3 – 5 từ hoặc cụm từ.
(4) Đặt vấn đề/ Tính cấp thiết;
(5) Vật liệu và phương pháp nghiên cứu;
(6) Kết quả nghiên cứu và thảo luận;
(7) Kết luận và đề nghị;
(8) Lời cảm ơn (nếu có);
(9) Tài liệu tham khảo (đánh số thứ tự): chỉ nêu những tài liệu được sử dụng trong bài báo và tối đa không quá 10 tài liệu. Các tài liệu được trình bày theo thứ tự alphabet, theo trình tự: Tên tác giả (năm xuất bản), tên bài báo/ tên tài liệu, Tạp chí xuất bản/ nhà xuất bản, tập (số), số trang (gạch ngang dài (–) giữa hai số).
– Bài viết phải được đánh số như sau: 1, sau đó 1.1, 1.1.1….; 1.2, 1.2.1… Các phần không cần đánh số gồm: Tóm tắt/Abstract; Lời cảm ơn (nếu có); Tài liệu tham khảo.
– Tác giả (hay nhóm tác giả) tự chịu trách nhiệm về nội dung bài viết và độ chính xác của tài liệu trích dẫn.
Thầy Cô đăng ký và gửi bài qua email cô Trần Thị Hương Sen – Thư ký (email: tranthihuongsen@huaf.edu.vn).
Bài viết mẫu: Trang 3 (kèm theo).
File Word:

Thông báo Hội thảo Khoa NH-3-3022 – Ty

File pdf.
THONG BAO HOI THAO KHOA HOC 2022

View Fullscreen