VAI TRÒ CỦA NGHIÊN CỨU KHOA HỌC ĐỐI VỚI SINH VIÊN

Nghiên cứu khoa học trong sinh viên không đòi hỏi kết quả nghiên cứu phải cao siêu, có tầm...

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH ĐỀ TÀI NCKH CẤP TRƯỜNG VÀ SINH VIÊN...

Theo thông báo số 218/TB-ĐHNL ngày 1 tháng 10 năm 2021 v/v triển khai thực hiện kế hoạch đề...

Ngày KHCN Việt Nam 18-5. Thông điệp của Bộ trưởng Bộ KHCN

https://www.most.gov.vn/Images/editor/files/Thu%20cua%20Bo%20truong%20KHCN%20ngay%2018_5.pdf

Tìm hiểu về công bố khoa học quốc tế

LỜI MỞ ĐẦU Có công bố khoa học quốc tế, nhất là công bố trên các tạp chí quốc tế...

Thứ tự báo cáo tiến độ đề tài NCKHSV và GV năm 2020

Theo kế hoạch của Nhà Trường, Khoa Nông học sẽ kiểm tra tiến độ Đề tài cấp Cơ Sở...

Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ...

Thông báo tuyển chọn chủ nhiệm đề tài KH&CN cấp Bộ thực hiện từ năm 2021 Thông tin ở đường...

Áp dụng thành công mô hình Quản lý cây trồng tổng hợp (ICM) cho...

Trước tình hình bệnh khảm lá sắn gây hại nghiêm trọng trên các vùng trồng sắn tại Hương Trà...

Thông báo kêu gọi đề xuất đề tài NCKH Sinh viên năm 2021

Thông báo kêu gọi các bạn sinh viên Khoa Nông học thành lập các nhóm nghiên cứu và đề...

Nghiệm thu kết quả nhóm nghiên cứu mạnh cấp Đại học Huế

Chiều ngày 29/7/2020, lúc 14h00, tại Phòng họp số I.2. Đại học Huế đã tổ chức nghiệm thu nhóm...

Danh mục Quy trình công nghệ tính đến năm 2019

Danh mục Quy trình công nghệ tính đến năm 2019 Tổng hợp danh mục QTCN TT Đơn vị Tên sản phẩm, quy trình...

TIN MỚI

TIN ĐƯỢC QUAN TÂM