DANH MỤC KẾT QUẢ ĐỀ TÀI NCKH SINH VIÊN NĂM 2022

45
TT MÃ SỐ TÊN ĐỀ TÀI CHỦ NHIỆM VÀ

THÀNH VIÊN ĐỀ TÀI

1 DHL2022-NH-SV-01 Nghiên cứu ảnh hưởng của phương pháp xếp mô, liều lượng meo đến sinh trưởng và năng suất nấm rơm (Volvariella volvacea) trong điều kiện ngoài trời tại Thừa Thiên Huế

Dụng Thanh Tùng

(Nhóm trưởng)

Vũ Hải Anh

Vũ Quang Tâm

Lê Xuân Anh Nguyên

2 DHL2022-NH-SV-02 Ảnh hưởng của một số mô hình trồng đến sinh trưởng, phát triển của cây dưa lưới tại Thừa Thiên Huế

Ngô Hữu Đoàn

(Nhóm trưởng)

Trương Minh Kiệt

Trần Gia Phú

Trần Đức Anh Khoa

3 DHL2022-NH-SV-03 Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng silic và phương pháp tưới đến năng suất lạc và hiệu quả sử dụng nước tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Hoàng Thanh Phương

(Nhóm trưởng)

4 DHL2022-NH-SV-04 Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân bón lá đến cây hoa cúc susi (Calendula officinalis) tại Thừa Thiên Huế

Lê Nguyên Phúc

(Nhóm trưởng)

Nguyễn Viết Hiếu

Lê Nguyễn Hồng Nhi

Nguyễn Hữu Tân

Trần Quốc Huy

5 DHL2022-NH-SV-05 Nghiên cứu một số yếu tố giúp tăng hiệu quả của kỹ thuật PCR trong chuẩn đoán bệnh khảm lá sắn do virus

Lữ Kiến Mai Dương Hân (Nhóm trưởng)

Trần Ngọc Quý

Nguyễn Duy Nhật

Hoàng Thị Như Thủy

6 DHL2022-NH-SV-06 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số giá thể trồng đến giống hoa vạn thọ ban mai Pháp trồng chậu tại Thừa Thiên Huế Trần Thị Huyền Phương

(Nhóm trưởng)

Văn Viết Hòa

Nguyễn Viết Thanh Phúc

Hồ Thị Kim Đồng Đoàn

Trương Phương Hương

7 DHL2022-NH-SV-07 Nghiên cứu đặc điểm của nhện gié hại lúa (Steneotarsonemus spinki smiley) tại Thừa Thiên Huế Cao Thị Thúy Lài

(Nhóm trưởng)