DANH MỤC KẾT QUẢ ĐỀ TÀI CẤP CƠ SỞ NĂM 2022

136

 

TT Mã số Tên đề tài Chủ nhiệm và thành viên đề tài Thông tin đề tài
 1 DHL2022-NH-01 Nghiên cứu kỹ thuật ghép các họ Citrus nhập nội tại trung tâm Nghiên cứu & DVNN, Thị trấn Tứ Hạ, tỉnh Thừa Thiên Huế. Hồ Công Hưng
Đinh Hồ Anh
Đặng Văn Sơn
https://nh.huaf.edu.vn/wp-content/uploads/sites/9/2023/03/1.-POSTER-NCKH-2022-Hung.pdf
 2 DHL2022-NH-02 Nghiên cứu khả năng giâm cành, sinh trưởng và phát triển của một số giống hoa Giấy tại tỉnh Thừa Thiên Huế Phùng Lan Ngọc
Dương Thanh Thủy
Trần Đăng Khoa
 https://nh.huaf.edu.vn/wp-content/uploads/sites/9/2023/03/5.-Poster.2022-Hoa-giay-NGOC.pdf
 3 DHL2022-NH-03 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và năng suất của một số giống đậu Nho nhe (Vigna umbelleta) tại Thừa Thiên Huế  Trịnh Thị Sen
Trần Thị Hương Sen
Nguyễn Thị Hoài
 https://nh.huaf.edu.vn/wp-content/uploads/sites/9/2023/03/3.-Poster-05-giong-dau-Nho-nhe.pdf
 4 DHL2022-NH-04 Nghiên cứu tiêu chuẩn cơ sở cây giống và hoàn thiện quy trình kỹ thuật sản xuất giống măng vót (Schizostachyum aciculare)  Lê Khắc Phúc
Đặng Văn Sơn
Trần Minh Quang
 https://nh.huaf.edu.vn/wp-content/uploads/sites/9/2023/03/6.-POSTER-DHL2022-NH-04.-Phuc.pdf
 5 DHL2022-NH-05 Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật nhân giống tre lấy măng tại Thừa Thiên Huế.  Đặng Văn Sơn
Lê Khắc Phúc
Trần Minh Quang
 
 6 DHL2022-NH-06 Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống bí đỏ tại tỉnh Thừa Thiên Huế.  Trần Thị Ánh Tuyết
Trần Thị Thu Giang
Nguyễn Thị Hoài
https://nh.huaf.edu.vn/wp-content/uploads/sites/9/2023/03/7.-Poster-Bi-Tuyet.pdf
 7 DHL2022-NH-07 Nghiên cứu ảnh hưởng của một số cây trồng tiềm năng trong quản lý sâu hại rau cải theo hướng công nghệ sinh thái tại Thừa Thiên Huế Nguyễn Thị Giang
Trần Thị Hoàng Đông
Trần Thị Xuân Phương
 https://nh.huaf.edu.vn/wp-content/uploads/sites/9/2023/03/4.-Poster-Giang-DTCS-2022-final.pdf
 8 DHL2022-NH-08 Nghiên cứu ảnh hưởng của tỷ lệ phối trộn giá thể và liều lượng silic đến sinh trưởng, phát triển và khả năng chống đổ của cây hoa đồng tiền cao trồng trong chậu tại tỉnh Thừa Thiên Huế.  Đỗ Đình Thục
Hoàng Hải Lý
 https://nh.huaf.edu.vn/wp-content/uploads/sites/9/2023/03/2.-Poster-Dong-tien-2022.pdf
 9 DHL2022-NH-09 Nghiên cứu tuyển chọn một số giống hoa huệ mưa (Zephyranthes carinata Herb) tại tỉnh Thừa Thiên Huế Lã Thị Thu Hằng
Trần Thị Triêu Hà
Thái Thị Huyền
 https://nh.huaf.edu.vn/wp-content/uploads/sites/9/2023/03/8.-Poster-hoa-hue-mua.pdf