Khoa Nông học làm việc với Giáo sư Michael Henry Bohme, trường Đại học Humboldt Berlin, Đức

57

Từ ngày 4 tháng 11 đến ngày 8 tháng 11 năm 2022, Giáo sư Michael Henry Bohme thuộc khoa Khoa học đời sống, trường Đại học Humboldt Berlin, Đức đã đến làm việc, trao đổi về đào tạo và các hướng nghiên cứu tại Khoa Nông học và Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Giáo sư đã trình bày seminar chủ đề “Hệ thống giáo dục nông nghiệp ở Đức và cách thu hút sinh viên theo học” với Ban giám hiệu Nhà trường, Thủ trưởng các đơn vị, Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn thanh niên, Chủ tịch Hội sinh viên. Thông qua đó Giáo sư đã trao đổi về hệ thống giáo dục và các phương thức quảng bá tuyển sinh ở các trường dạy nghề, trường Đại học ở Đức.

Ban chủ nhiệm Khoa Nông học và một số Thầy Cô Bộ môn Nông nghiệp công nghệ cao đã có buổi làm việc về các hướng nghiên cứu nông nghiệp công nghệ cao, tìm kiếm dự án và các hợp tác nước ngoài. Giáo sư cũng đã trình bày 4 seminar với cán bộ viên chức và sinh viên trong Khoa, đó là:

  1. Collecting and processing of organic residues in urban and rural regions – regulations and quality security for composting an example of Germany.
  2. Use of organic waste as growing media for horticultural crops and mushrooms.
  3. Effect of Biostimulators in Horticulture – to reduce abiotic stress in protected Vegetable cultivation.
  4. Indoor Farming of Vegetables and Herbs: Potential and Challenges

Cán bộ viên chức Khoa đã trao đổi sôi nổi thông qua các bày trình bày của Giáo sư. Từ đó hiểu hơn về các kết quả nghiên cứu của Giáo sư và hình thành thêm nhiều ý tưởng nghiên cứu sau này.

Một số hình ảnh trong thời gian làm việc của Giáo sư Bohme tại Khoa Nông học.

Khoa Nông học làm việc với Giáo sư Bohme

Giáo sư trình bày seminar với CBVC và sinh viên trong Khoa