KỸ THUẬT SỬ DỤNG RƠM RẠ SẢN XUẤT NẤM ĂN (NẤM RƠM, NẤM SÒ)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CẤP CHỨNG CHỈ KỸ THUẬT SỬ DỤNG RƠM RẠ SẢN XUẤT NẤM ĂN (NẤM RƠM, NẤM SÒ)

1. Mục tiêu đào tạo

– Về lý thuyết: Trang bị kiến thức cơ bản về kỹ thuật trồng Nấm.

– Về kỹ năng: Nâng cao năng lực và tay nghề trồng nấm, nâng cao nhận thức và sự hiểu biết về bảo vệ môi trường, từ đó có thể nghiên cứu và cung cấp các loại Nấm ăn có chất lượng và giá trị cao ra thị trường.

2. Quyền lợi của học viên

Kết thúc khóa học, ngoài những kiến thức và kỹ năng có được, học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận về Kỹ thuật sử dụng rơm rạ trong sản xuất nấm ăn (Nấm Rơm, Nấm Sò )do trường Đại học Nông Lâm Huế cấp.

Học viên sẽ tiếp tục được sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật của các giảng viên trong quá trình công tác sau khi kết thúc khóa học.

3. Đối tượng

Tiếp nhận học viên ở các tình thành trên cả nước, có sức khỏe tốt.

4. Chương trình đào tạo:

Hướng dẫn lý thuyết kỹ thuật sản xuất nấm rơm, nấm sò từ rơm

Hướng dẫn các thao tác kỹ thuật xử lý nguyên liệu,đóng bịch, cấy giống nấm

Hướng dẫn các thao tác kỹ thuật chăm sóc nấm (vệ sinh nhà trồng, tưới nước, chăm sóc…)

Hướng dẫn các thao tác kỹ thuật thu hái và sơ chế, bảo quản nấm

Ra bài tập cho học viên thực hiện trong những ngày tiếp theo.

Học viên tự thực hành kỹ thuật trồng nấm

Đánh giá kết quả học tập qua sản phẩm của học viên

Bế giảng và phát giấy chứng nhận hoàn thành lớp tập huấn

5. Thời gian học: 15 buổi

6. Học phí :     1.000.000/học viên (10-20 học viên/lớp)