Kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGHỀ

KỸ THUẬT NUÔI CẤY MÔ THỰC VẬT (Hệ Ngắn hạn)

Trong những năm gần đây, nuôi cấy mô thực vật đã không ngừng phát triển đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác chọn tạo và nhân giống cây trồng. những thành tựu trên đã góp phần to lớn vào việc thúc đẩy sự phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao mang tính cạnh tranh trong thị trường quốc tế.

Xuất phát từ tầm quan trọng đó, Bộ môn Di truyền Giống mở lớp đào tạo kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật nhằm cung cấp nguồn kỹ thuật viên đáp ứng tốt nhu cầu của xã hội về cả số lượng và chất lượng.

Khóa học do các giảng viên giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực nuôi cấy mô thực vât của Bộ môn đảm nhận giảng dạy.  

1. Mục tiêu đào tạo

– Về lý thuyết: Trang bị kiến thức cơ bản về kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật nhằm giúp học viên có khả năng tự thiết lập quy trình nhân giống trong ống nghiệm cho một số loài cây trồng có giá trị.

– Về kỹ năng: thực hiện thành thạo các kỹ thuật nuôi cấy mô thực vật, kỹ thuật nhân giống nhanh và thuần hóa cây con sau ống nghiệm.

Từ đó có thể nghiên cứu và cung cấp các cây giống có chất lượng, giá trị ra thị trường.

2. Quyền lợi của học viên

Kết thúc khóa học, ngoài những kiến thức và kỹ năng có được, học viên sẽ được cấp Giấy chứng nhận về nuôi cấy mô thực vật do trường Đại học Nông Lâm Huế cấp.

Học viên sẽ tiếp tục được sự hỗ trợ về mặt kỹ thuật của Bộ môn trong quá trình công tác sau khi kết thúc khóa học.

3. Đối tượng

Tiếp nhận học viên ở các tình thành trên cả nước, có sức khỏe tốt.

4. Chương trình đào tạo

* Nội dung môn học như sau:

– Giới thiệu chung

– Kỹ thuật nuôi cấy cơ bản, chuẩn bị môi trường, phương pháp khử trùng

– Khử trùng mẫu cấy và vô mẫu

– Cấy chuyền nhân nhanh

– Tạo cây hoàn chỉnh

– Thuần hóa cây con ngoài vườn ươm

* Thời gian học: 10 buổi

5. Học phí :     1.000.000/học viên (tổi thiểu 4 học viên/lớp)