TUYỂN SINH TIẾN SĨ NĂM 2024- KHOA NÔNG HỌC

105

CHƯƠNG TRÌNH TUYỂN SINH TIẾN SĨ NĂM 2024

      Khoa Nông học, Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế tuyển sinh tiến sĩ năm 2024 cho 2 ngành đào tạo

  1. Ngành Khoa học cây trồng (Đào tạo tiếng Việt, tiếng Anh, Đề án 89)
  2. Ngành Bảo vệ thực vật

Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển

Thời gian tuyển sinh:  Trước ngày 10 các tháng chẵn trong năm

Thời gian đào tạo: – Đào tạo tiến sĩ: 03 năm đối với người có bằng Thạc sĩ
04 năm đối với người có bằng Đại học
– Đào tạo dự bị Tiến sĩ: Tối đa 2 năm (24 tháng)

Chi tiết xin liên hệ: Khoa Nông học, Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế
  Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Đông Ba, TP Huế
Điện thoại: (0234) 3525544 hoặc (0234) 6271777
Facebook: Khoa Nông học, Đại học Nông lâm Huế
Website: https://nh.huaf.edu.vn