NCS Ngô Thạch Quyền Huyên bảo vệ luận án Tiến sĩ thành công chuyên ngành Bảo vệ thực vật

12

Sáng 15/6/2024, nghiên cứu sinh (NCS) Ngô Thạch Quỳnh Huyên, cán bộ Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Yên đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành Bảo vệ thực vật, mã số: 9620112 tại Đại học Huế với đề tài “Nghiên cứu bệnh nứt thân chảy nhựa cây dưa hấu (Citrullus lanatus (Thunb.) Matsum & Nakai) do nấm Didymella bryoniae (Auersw.) Rehm gây ra và biện pháp phòng trừ sinh học”.

Người hướng dẫn khoa học cho NCS là GS.TS. Trần Đăng Hòa – Trường Đại học Nông Lâm, Đại Học Huế

Hội đồng chấm luận án do GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa, Trưởng khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế làm chủ tích hội đồng. Dưới sự chủ trì của GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa – Chủ tịch hội đồng, hội đồng đánh giá luận án Tiến sĩ cấp Đại học Huế đã thông qua lý lịch khoa học, quá trình học tập và kết quả nghiên cứu khoa học của NCS Ngô Thạch Quỳnh Huyên.

Sau khi nghe nghiên cứu sinh trình bày tóm tắt luận án, hội đồng đã nghe ý kiến của các phản biện, ủy viên, các thành viên hội đồng nhận xét, đặt câu hỏi cho NCS. Theo đánh giá của các thành viên trong hội đồng, luận án phản ánh quá trình học tập, nghiên cứu nghiêm túc của NCS. Các kết quả nghiên cứu có giá trị khoa học và tính ứng dụng cao trong thực tiễn, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của một luận án Tiến sĩ.

Sau khi thảo luận, Hội đồng chấm luận án đã họp kín và bỏ phiếu, với kết quả 7/7 phiếu tán thành. GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa- Chủ tịch hội đồng đã đọc bản Nghị quyết được hội đồng thông qua, đề nghị Đại học Huế cấp bằng Tiến sĩ chuyên ngành Bảo vệ thực vật cho NCS Ngô Thạch Quỳnh Huyên.

Thay mặt lãnh đạo Nhà trường, PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn – Phó Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế gửi lời cảm ơn tới hội đồng đánh giá luận án cấp Trường, chúc mừng NCS Ngô Thạch Quỳnh Huyên đã bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ và chúc mừng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh Phú Yên đã có thêm một nhà khoa học chất lượng cao. Hy vọng rằng với học vị danh giá này, tân Tiến sĩ Ngô Thạch Quỳnh Huyên sẽ đóng góp nhiều hơn nữa trong việc phát triển ngành    Nông nghiệp của tỉnh Phú Yên.

Sau lời phát biểu chúc mừng của PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn, NCS Ngô Thạch Quỳnh Huyên gửi lời cảm ơn và tri ân sâu sắc đến tập thể lãnh đạo Nhà trường, tới người hướng dẫn khoa học cho NCS; các đồng nghiệp, bạn bè và gia đình đã luôn đồng hành, động viên, khích lệ và tạo điều kiện tốt nhất để NCS hoàn thành tốt luận án của mình.