Danh sách thí sinh trúng tuyển điểm thi THPT – Khoa Nông học

DSTS_trúng tuyển điểm thi THPT -Khoa NH

Thông báo về việc tổ chức thi B1 dành cho học viên cao học...

Thông báo về việc tổ chức thi B1 dành cho học viên cao học thuộc ĐH Huế, Thông tin ở...

Chương trình đào tạo thạc sĩ Bảo vệ thực vật

Chương trình đào tạo thạc sĩ Bảo vệ thực vật Thông tin ở link kèm theo http://daotao.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Thac-si-23/7-Nganh-Bao-ve-thuc-vat-323 Ngành Bảo vệ thực vật Quyết...

Chương trình đào tạo thạc sĩ Khoa học cây trồng

Chương trình đào tạo thạc sĩ Khoa học cây trồng Thông tin ở link kèm theo: http://daotao.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Thac-si-23/6-Nganh-Khoa-hoc-cay-trong-324 Ngành Khoa học cây trồng Quyết...

Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Bảo vệ thực vật

Chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Bảo vệ thực vật Thông tin ở link kèm theo: http://daotao.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Tien-si-22/2-Nganh-Bao-ve-thuc-vat-271   Ngành Bảo vệ thực...

Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng

Khung chương trình đào tạo Tiến sĩ ngành Khoa học cây trồng Thông tin ở link kèm theo: http://daotao.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=news&op=Tien-si-22/6-Nganh-Khoa-hoc-cay-trong-267 Ngành Khoa học...

Các mốc thời gian tuyển sinh và làm thủ tục nhập học thí sinh...

Căn cứ theo Công văn số 3313/BGDĐT-GDĐH ngày 28/8/2020, Công văn số 3407/BGDĐT-GDĐH ngày 4/9/2020 của Bộ Giáo dục...

Quy trình thực tập Báo cáo tốt nghiệp áp dụng cho sinh viên Khoa...

Quy trình thực tập Báo cáo tốt nghiệp áp dụng cho sinh viên Khoa Nông học, file đính kèm...

Quy trình thực tập áp dụng cho sinh viên Khoa Nông học

Quy trình thực tập áp dụng cho sinh viên Khoa Nông học, áp dụng từ Khóa 51, file kèm...

Mẫu viết báo cáo tiếp cận nghề

Mẫu viết báo cáo tiếp cận nghề, file kèm theo Phu luc 1_Mau-Bao cao_TiepCanNghe-KNH      

TIN MỚI

TIN ĐƯỢC QUAN TÂM