Lý lịch khoa học TS Nguyễn Hồ Lam

0
37

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC

                                               

I. Thông tin chung

Họ và tên:    Nguyễn Hồ Lam             Ngày sinh:17-09-1983

Chức danh:Giảng Viên                     Trình độ: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Khoa Nông Học, Đại học Nông Lâm Huế

Điện thoại liên lạc:   0916-292-135    Fax:

Email: nguyenholam@huaf.edu.vn

II. Quá trình đào tạo

 

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Đại học Nông Lâm Huế

Khoa học cây trồng

2005

Thạc sĩ

Đại học Okayama – Nhật Bản

Khoa học môi trường

2010

Tiến sĩ

Đại học Kyoto – Nhật bản

Khoa học nông nghiệp

2014

III. Quá trình công tác

 

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2006-nay

Trường Đại học Nông Lâm Huế, Đại học Huế

Giảng Viên

IV. Hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học

 

4.1

Các công trình nghiên cứu khoa học

Cơ quan tài trợ

Vài trò

Thời gian thực hiện

1

Động thái một số nguyên tố dinh dưỡng chính (N, P, K, Ca) trong đất qua các thời kỳ sinh trưởng và phát triển lạc trên đất phù sa cổ – Thừa Thiên Huế.

ĐHNL Huế

Chủ trì

2011

 

4.2

Bài báo khoa học

Loại công bố

Năm công bố

Xếp hạng

1

Lam Ho Nguyen, Ishiguro Munehide, Ha Thu Thi Tran, 2009.Phosphate adsorption on Ferralsol soil in Nam Dong District, Vietnam. The 5th Vietnamese Japanese Scientific Exchange Conference, Japan. Proceeding, 34-35.

Proceeding

2009

Quốc tế

2

Ishiguro M., Ha, T.T.T., Lam, N.H., 2010. Rice Cultivation in Vietnam. Journal of the Japanese Society of Irrigation, Drainage and Rural Engineering, 78, 589-592.

Bài báo

2010

Quốc tế

3

Lam. N. H., M. Ishiguro, H.T.T. Ha, M. Nanzyo, D.V. Dung, 2010. Evaluation of phosphate adsorption and precipitation on Ferralsol (Iron and Aluminum Oxide Rich Soil). Proceeding of International Conference of Nanoscopic Colloid and Surface Science. 35th Anniversary of Division of Colloid and Surface Chemistry. NCSS2010. Japan. 234-239.

Proceeding

2010

Quốc tế

4

Nguyễn Hồ Lam, Munehide Ishiguro, Hoàng Thị Nguyên Hai, Nguyễn Hữu Ngữ, 2010.Cơ chế hấp phụ lân ở môi trường pH kiềm trên đất ferralsol Việt Nam. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 11, 43-47

Bài báo

2010

Quốc gia

5

Nguyễn Hồ Lam, Munehide Ishiguro, Hoàng Thị Nguyên Hải, Hoàng Thị Thái Hòa, 2010. Ảnh hưởng của thời gian và pH đến khả năng hấp phụ lân trên đất Ferralsol Việt Nam. Tạp chí Khoa học đất. 35, 42-47.

Bài báo

2010

Quốc gia

6

Nguyễn Hồ Lam, Hoàng Thị Nguyên Hải, Trần Đăng Hòa, 2010. Nghiên cứu sự phát triển và định hướng của nghành cà phê Việt Nam trong những năm gần đây. Tạp chí Kinh tế và sinh thái. 90-96.

Bài báo

2010

Quốc Gia

7

Nguyễn Vĩnh Trường, Thái Doãn Hùng, Lê Tiến Dũng, Nguyễn Hồ Lam, 2010. Nguyên cứu khả năng chịu hạn của 1 số giống khoai môn ở miền trung Việt Nam, 2010. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn. 3, 147-151.

Bài báo

2010

Quốc gia

8

Nguyễn Hồ Lam, Hoàng Thị Nguyên Hải, 2012. Đánh giá kết quả kết quả thực hiện mô hình 3 giảm 3 tăng trên cây lúa ở Việt Nam. Tạp chí Khoa học – Đại học Huế. 6, 75-81.

Bài báo

2012

Đại học Huế

9

Lam, H.N., Watanabe, T., Funakawa, S., 2014. Spatiotemporal variability of soil salinity and its effects on rice production in north central coastal of Vietnam. Proceeding of 20th World Congress of Soil Science, Korea. Abstract No. AF1372.

Proceeding

2014

Quốc tế

10

Lam, H.N., Watanabe, T., Funakawa, S., 2014. Spatiotemporal variability of soil salinity and its effects on rice production in the north central coastal of Vietnam. Journal of Soil Science and Plant Nutrition. 1-12.

Bài Báo

2014

Quốc tế

4.3

Kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học

01

Giảng dạy:

 Cây công nghiệp

02

Hướng nghiên cứu khoa học:

 1) Khoa học cây trồng

– Trồng, khai thác, chế biến và bảo quản cây công nghiệp (cao su, cà phê, chè, tiêu, lạc và mía)

– Vấn đề và giải pháp về dinh dưỡng cây trồng

– Chọn tạo giống Lúa chịu mặn và chịu hạn

 2) Khoa học đất

– Đánh giá đất

– Nghiên cứu giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng đất

– Cơ chế nhiễm mặn đất, hướng sử dụng và cải tạo Đất nhiễm mặn

– Hấp phụ và phản hấp phụ dinh dưỡng đất

– Acid sunfate đất

 3) Quản lý dinh dưỡng cây trồng

– Nghiên cứu mối quan hệ và sự tương tác giữa cây và đất

– Xác định yếu tố hạn chế năng suất và sản xuất cây trồng dựa trên khía cạnh môi trường đất

– Sử dụng các phế phẩm nông nghiệp (Ví dụ: Than sinh học) để nâng cao độ phì nhiêu đất và năng suất cây trồng

 4) Đánh giá và sử dụng nước

– Đánh giá chất lượng nước

– Phương pháp sử dụng nước hiệu quả cho nông nghiệp 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here