Tuyển sinh Đại học 2020 – Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm,...

Tuyển sinh Đại học 2020 – Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, ĐH Huế (DHL) Khoa Nông học,...

Tuyển sinh Đại học 2020 – Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm,...

  Tuyển sinh Đại học 2020 – Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, ĐH Huế (DHL)   Khoa Nông học,...

DỰ KIẾN CHỈ TIÊU VÀ TỔ HỢP TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH...

Năm 2020, Khoa Nông học Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế dự kiến tuyển sinh Đại học...

ThS. Lê Văn Chánh

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/2667

NCS. Phạm Lê Hoàng

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/945

ThS. Hoàng Trọng Nghĩa

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/3598

NCS. Thái Thị Huyền

Lý lịch khoa học NCS. Thái Thị Huyền https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/2659      

Ngành Khoa học cây trồng (Trồng trọt) (Chuyên ngành Khoa học cây trồng) (Chuẩn...

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC   Ngành: Khoa học cây trồng           (Tiếng Anh: Crop science) Mã ngành: 52620110 Loại...

Chuẩn đầu ra và khung chương trình ngành Khoa học đất

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC   Ngành: Khoa học đất              (Tiếng Anh: Soil science) Mã ngành: 52440306 Loại hình đào...

Chuẩn đầu ra và khung chương trình ngành Nông học

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC   Ngành: Nông học              (Tiếng Anh: Agronomy) Mã ngành: 52620109 Loại hình đào tạo:...

TIN MỚI

TIN ĐƯỢC QUAN TÂM