Chương trình kỷ niệm 55 năm thành lập Khoa Nông học (Trồng trọt), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

22

 

Trân trọng kính mời Quý Thầy Cô giáo, Cán bộ viên chức, nguyên cán bộ lãnh đạo Khoa Nông học và các Bộ môn thuộc Khoa Nông học qua các thời kỳ; Quý Anh Chị cựu học viên, học viên, cựu sinh viên, sinh viên; Các cơ quan đoàn thể; Các đơn vị doanh nghiệp đã đang và sẽ hợp tác với Khoa Nông học trong Đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao KHCN về tham dự lễ Kỷ niệm 55 năm thành lập Khoa Nông học (Khoa Trồng trọt), Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Giấy mời và chương trình kèm theo.

Ban tổ chức trân trọng cảm ơn những đóng góp, hỗ trợ quý báu về tình cảm cũng như vật chất mà quý vị đã, đang và sẽ ủng hộ cho BTC để Chương trình buổi lễ thành công tốt đẹp.

Trân trọng Kính mời và trân trọng cảm ơn!