Kết quả sơ tuyển đợt 1 tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm 2022 của Khoa Nông học theo phương thức xét kết quả học bạ THPT

12