Cơ hội nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên Khoa Nông học – Từ ý tưởng đến sản phẩm thực tiễn

130

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế là một trong 3 trường Đại học về Nông Lâm, Ngư nghiệp lớn nhất cả nước, được đặt tại miền Trung để tập trung nghiên cứu và chuyển giao Khoa học công nghệ (KHCN) cho khu vực miền Trung, Tây nguyên và cả nước.

Cùng với sứ mạng và tầm nhìn của nhà Trường, trong chiến lược và định hướng đào tạo của Khoa Nông học, các hoạt động đào tạo luôn gắn liền với nghiên cứu khoa học (KHCN), từ đó sẽ nâng cao chất lượng nguồn nhân lực sau khi ra trường cho xã hội trong lĩnh vực nông nghiệp.

Hình 1. Một thoáng Khoa Nông học – Nơi khởi đầu Nghiên cứu Khoa học và khởi nghiệp nông nghiệp của bao thế hệ sinh viên

Với bề dày truyền thống 55 năm xây dựng và phát triển, cùng với đội ngũ các nhà khoa học có trình độ chuyên môn cao và giàu kinh nghiệm được đào tạo trong và ngoài nước, sẽ tư vấn, định hướng và cố vấn chuyên môn về mặt nghiên cứu khoa học cho sinh viên.

Sinh viên có thể tự xây dựng và tìm kiếm các ý tưởng NCKH, ý tưởng khởi nghiệp từ nông nghiệp từ nhiều nguồn kinh phí khác nhau như: kinh phí NCKH cấp sinh viên, hoặc sinh viên có thể được hỗ trợ kinh phí nghiên cứu từ đề tài các cấp: các dự án hợp tác quốc tế (HTQT), đề tài cấp nhà nước, đề tài NAFOSTED, cấp Bộ, cấp Đại học Huế, cấp cơ sở, cấp tỉnh, cấp huyện; các dự án nông thôn miền núi và dự án sản xuất thử nghiệm…để biến các ý tưởng NCKH thành các sản phẩm ứng dụng trong thực tiễn.

               

Hình 2 và 3: Sinh viên Khoa Nông học tham gia các hoạt động Nghiên cứu khoa học từ nhiều nguồn kinh phí

Hình 4. Sinh viên trình bày ý tưởng “Xây dựng mô hình sản xuất và chế biến các sản phẩm từ cây vằng ở khu vực miền Trung” – Một sản phẩm đang được thương mại hoá từ cuộc thi “Ý tưởng khoa học và khởi nghiệp Nông nghiệp”

Hình 5. Nhóm sinh viên đạt giải Nhì cuộc thi Ý tưởng Khoa học và Khởi nghiệp Nông nghiệp cùng cố vấn của nhóm là PGS.TS. Nguyễn Hồ Lam

Chính hoạt động NCKH sẽ mang lại cho sinh viên những kinh nghiệm và trải nghiệm quý giá cho hành trang công việc sau khi tốt nghiệp. Kinh nghiệm trong quá trình nghiên cứu, viết báo cáo, viết bài báo khoa học, viết khóa luận tốt nghiệp, kỹ năng thuyết trình…Quá trình NCKH là cơ hội đầu tiên về kinh nghiệm nghiên cứu để nâng cao giá trị lý lịch khoa học của các bạn sinh viên sau khi ra trường.

                   

Hình 6 và 7. Các công trình nghiên cứu Khoa học của sinh viên có tính khoa học và thực tiễn cao: Phòng trừ sâu bệnh, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao trong sản xuất cây trồng…

Và khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế là một môi trường năng động để các bạn sinh viên có thể thực hiện tất cả những hoạt động NCKH về cây trồng, bảo thực vật, nông nghiệp công nghệ cao…một cách tốt nhất. Chính vì vậy, các bạn yêu thích, đam mê nông nghiệp, muốn có những trải nghiệm về NCKH về lĩnh vực cây trồng hãy đến với chúng tôi, khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế để được tham gia và trải nghiệm nhé!