Quy định về hình thức bìa luận văn và luận án tại Đại học...

Đại học Huế ban hành Công văn số 375/ĐHH-ĐTCTSV ngày 18/3/2020 về việc hướng dẫn đóng bìa luận án...

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2020

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2020 Link kèm theo https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/thong-bao-tuyen-nghien-cuu-sinh-va-du-bi-tien-si-nam-2020-cua-dai-hoc-hue.html File kèm theo...

Thông báo tuyển NCS năm 2019

Thông báo tuyển NCS năm 2019, File kèm theo20190110_110939_TB_TSNCS_2019 link kèm theo https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/thong-bao-tuyen-nghien-cuu-sinh-nam-2019-cua-dai-hoc-hue.html  

Kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018

Kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018, link kèm theo https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/thong-bao-ket-qua-diem-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-2-nam-2018.html

Thông báo tuyển NCS năm 2018

Thông báo tuyển NCS năm 2018, File kèm theo: 20180103_041829_TS_NCS_2018 Link kèm theo https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/thong-bao-tuyen-nghien-cuu-sinh-nam-2018.html  

Chương trình học bổng thuộc dự án Merging Voices

Phòng KHCN - HTQT nhận được thông báo của Đại học Huế về chương trình học bổng thuộc dự...

Tuyển sinh Cao Đẳng- Đại học- Sau đại học năm 2014 Khoa Nông học

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC NĂM 2014 CỦA KHOA NÔNG HỌC          Khoa...

HỌC BỔNG LOTUS CHO MASTER VÀ PHD

Học bổng Lotus cho Master và PhD

TIN MỚI

TIN ĐƯỢC QUAN TÂM