Tổng kết công tác tuyển sinh năm học 2022

59

Sáng 27.10.2022 Khoa Nông học đã tổ chức họp tổng kết công tác tuyển sinh năm học 2022. PGS.TS. Nguyễn Đình Thi đã báo cáo kết quả công tác tuyển sinh, ưu điểm cũng như hạn chế của các hình thức quảng bá tuyển sinh. Nhìn chung các ngành thuộc Khoa Nông học có đầu ra công việc rất tốt, ổn định và cơ hội thăng tiến tốt, tuy nhiên số lượng vào học còn hạn chế.

PGS.TS. Phan Thị Phương Nhi đã báo cáo nhanh về công tác quảng bá trên website, facebook, tiktok,… ưu điểm và hạn chế của từng công cụ quảng bá trên web.

ThS. Nguyễn Thị Dung đã tổng hợp chi phí dành cho công tác tuyển sinh các bậc đào tạo ở các ngành.