Thông báo về việc tuyển sinh Cao học lần 2 năm 2020

Vui lòng tải mẫu đơn tại đây./.

Học bổng ASEA-UNINET

Học bổng ASEA-UNINET File kèm theo 20200429_160644_INFO-Ernst-Mach-Grant-ASEA-UNINET-2020 Link kèm theo: https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/hoc-bong-asea-uninet.html    

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2020

Thông báo tuyển sinh Nghiên cứu sinh và dự bị tiến sĩ năm 2020 Link kèm theo https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/thong-bao-tuyen-nghien-cuu-sinh-va-du-bi-tien-si-nam-2020-cua-dai-hoc-hue.html File kèm theo...

Thông báo tuyển NCS năm 2019

Thông báo tuyển NCS năm 2019, File kèm theo20190110_110939_TB_TSNCS_2019 link kèm theo https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/thong-bao-tuyen-nghien-cuu-sinh-nam-2019-cua-dai-hoc-hue.html  

Thông báo tuyển NCS năm 2018

Thông báo tuyển NCS năm 2018, File kèm theo: 20180103_041829_TS_NCS_2018 Link kèm theo https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/thong-bao-tuyen-nghien-cuu-sinh-nam-2018.html  

Chương trình học bổng thuộc dự án Merging Voices

Phòng KHCN - HTQT nhận được thông báo của Đại học Huế về chương trình học bổng thuộc dự...

HỌC BỔNG LOTUS CHO MASTER VÀ PHD

Học bổng Lotus cho Master và PhD

TIN MỚI

TIN ĐƯỢC QUAN TÂM