Danh sách sinh viên trúng tuyển xét học bạ đợt 1-2020-Khoa Nông học

33
TT masv cmnd hoten ngaysinh hokhau manganh tennganh diemxt
1 20L3020003 221503399 Võ Tấn Lĩnh 11/04/2002 Huyện Tuy An, Phú Yên 7620112 Bảo vệ thực vật 22.00
2 20L3020006 231363704 Trần Gia Phú 16/11/2002 Thị xã Ayun Pa, Gia Lai 7620112 Bảo vệ thực vật 28.55
3 20L3020002 215563060 Nguyễn Thị Ngọc Diệp 15/01/2002 Huyện Hoài Nhơn, Bình Định 7620112 Bảo vệ thực vật 20.40
4 20L3020004 192140305 Hồ Đắc Nhân 04/06/2002 Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế 7620112 Bảo vệ thực vật 19.50
5 20L3020001 192037038 Phạm Hữu Diện 09/03/2002 Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 7620112 Bảo vệ thực vật 19.45
6 20L3020007 201838914 Võ Nguyên Nhật Toàn 29/12/2000 Quận Hải Châu, Đà Nẵng 7620112 Bảo vệ thực vật 20.15
7 20L3020005 206328545 Huỳnh Kim Phốt 10/01/2002 Thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam 7620112 Bảo vệ thực vật 18.25
8 20L3010005 197418409 Nguyễn Trí Cư 26/02/2002 Huyện Hải Lăng, Quảng Trị 7620110 Khoa học cây trồng 20.70
9 20L3010015 197404569 Lê Thị Yến 27/04/2002 Huyện Triệu Phong, Quảng Trị 7620110 Khoa học cây trồng 23.50
10 20L3010006 194656350 Thái Thị Lệ Giang 05/07/2001 Thành phố Đồng Hới, Quảng Bình 7620110 Khoa học cây trồng 20.15
11 20L3010013 197407112 Trần Quang Tỉnh 12/01/2001 Huyện Triệu Phong, Quảng Trị 7620110 Khoa học cây trồng 22.75
12 20L3010012 197386917 Hà Thị Thảo 23/04/2002 Thành phố Đông Hà, Quảng Trị 7620110 Khoa học cây trồng 22.55
13 20L3010014 192070476 Dụng Thanh Tùng 04/09/2000 Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế 7620110 Khoa học cây trồng 27.55
14 20L3010002 044302004640 Phạm Thị Ngọc Ánh 03/10/2002 Thị xã Ba Đồn, Quảng Bình 7620110 Khoa học cây trồng 22.85
15 20L3010011 192000990 Đặng Công Thành 16/08/2002 Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế 7620110 Khoa học cây trồng 20.30
16 20L3010003 206458635 Lương Thanh Bá 14/02/2002 Huyện Núi Thành, Quảng Nam 7620110 Khoa học cây trồng 19.50
17 20L3010009 044202000258 Nguyễn Thuận Minh 08/11/2002 Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình 7620110 Khoa học cây trồng 18.75
18 20L3010004 191921110 Nguyễn Viết Hoài Bảo 25/01/2002 Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 7620110 Khoa học cây trồng 20.45
19 20L3010001 206452177 Phạm Viết Tuấn An 10/12/2002 Huyện Núi Thành, Quảng Nam 7620110 Khoa học cây trồng 20.20
20 20L3010010 44302004272 Đỗ Bích Ngọc 02/01/2002 Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình 7620110 Khoa học cây trồng 22.55
21 20L3010007 044302003636 Lê Thị Hiền 17/10/2002 Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình 7620110 Khoa học cây trồng 23.55
22 20L3010008 044301003264 Đỗ Thị La Ly 03/10/2001 Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình 7620110 Khoa học cây trồng 27.15
23 20L3090004 044302001710 Từ Thị Hải Linh 12/10/2002 Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình 7620109 Nông học 25.35
24 20L3090003 212488983 Nguyễn Đắc Trung Kiên 23/11/2001 Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi 7620109 Nông học 22.35
25 20L3090002 191997300 Trần Đức Anh Khoa 05/07/2000 Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế 7620109 Nông học 26.00
26 20L3090005 197370909 Nguyễn Thị Thủy Tiên 20/01/2002 Huyện Cam Lộ, Quảng Trị 7620109 Nông học 22.45
27 20L3090001 221538097 Kpă Hờ Biên 15/02/2002 Huyện Sông Hinh, Phú Yên 7620109 Nông học 24.95
28 20L3090006 233344816 Hồ Hoàng Việt 03/07/2002 Thành phố KonTum, Kon Tum 7620109 Nông học 22.25
29 20L4030004 192220453 Trương Minh Kiệt 08/10/2002 Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao 23.05
30 20L4030016 191923305 Trần Thị Bảo Vi 25/06/2002 Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao 23.55
31 20L4030015 212465754 Nguyễn Hữu Trình 28/06/2002 Huyện Nghĩa Hành, Quảng Ngãi 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao 20.90
32 20L4030009 191916071 Hồ Hữu Phúc 26/04/2001 Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao 19.05
33 20L4030014 197393937 Trần Y Tĩnh 27/02/2002 Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao 25.00
34 20L4030001 191969465 Đặng Quang Ben 05/05/2001 Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao 20.10
35 20L4030003 241897845 Nguyễn Mai Hương 10/05/2001 Huyện Krông Pắc, Đắk Lắk 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao 28.65
36 20L4030005 197475875 Nguyễn Viết Lãm 28/10/2002 Huyện Hướng Hóa, Quảng Trị 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao 18.85
37 20L4030012 206459633 Võ Thị Thơ 26/03/2002 Huyện Núi Thành, Quảng Nam 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao 22.80
38 20L4030002 206379495 Ngô Thanh Hưng 27/07/2002 Huyện Đại Lộc, Quảng Nam 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao 21.95
39 20L4030008 197388783 Nguyễn Hoàng Nam 24/12/2002 Thành phố Đông Hà, Quảng Trị 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao 24.10
40 20L4030010 206371596 Nguyễn Văn Phước 10/05/2001 Huyện Đại Lộc, Quảng Nam 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao 25.45
41 20L4030006 233316791 Y Thảo Ly 06/09/2002 Huyện Kon Rẫy, Kon Tum 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao 28.25
42 20L4030007 197398178 Nguyễn Thị Trà Mi 19/03/2002 Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao 21.30
43 20L4030013 206378067 Hồ Anh Tiên 06/11/2002 Huyện Đại Lộc, Quảng Nam 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao 20.90
44 20L4030011 191997582 Trần Quốc Quyền 01/03/2001 Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế 7620118 Nông nghiệp công nghệ cao 20.15
45 20L3200003 201854069 Võ Dương Thanh Yên 15/07/2002 Quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng 7420203 Sinh học ứng dụng 20.00
46 20L3200001 212534884 Nguyễn Thị Cẩm Ly 03/12/2002 Huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi 7420203 Sinh học ứng dụng 20.75
47 20L3200002 192071793 Nguyễn Thị Hương Ly 12/04/2002 Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế 7420203 Sinh học ứng dụng 21.00