Tuyển sinh Đại học năm 2022 – Khoa Nông học, Trường ĐH Nông Lâm, ĐH Huế

33