Học bổng ASEA-UNINET

Học bổng ASEA-UNINET File kèm theo 20200429_160644_INFO-Ernst-Mach-Grant-ASEA-UNINET-2020 Link kèm theo: https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/hoc-bong-asea-uninet.html    

Quy định về hình thức bìa luận văn và luận án tại Đại học...

Đại học Huế ban hành Công văn số 375/ĐHH-ĐTCTSV ngày 18/3/2020 về việc hướng dẫn đóng bìa luận án...

Kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019

Kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2019 Kết quả chi tiết ở link kèm theo https://huaf.edu.vn/ket-qua-tuyen-sinh-sau-dai-hoc-dot-2-nam-2019-truong-dai-hoc-nong-lam-dai-hoc-hue/

Thông báo tuyển sinh cao học lần 1 năm 2019 (Bổ sung)

Thông báo tuyển sinh cao học lần 1 năm 2019 (Bổ sung), link kèm theo. https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/dai-hoc-hue-thong-bao-tuyen-sinh-cao-hoc-lan-2-nam-2019.html

Kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018

Kết quả tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018, link kèm theo https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/thong-bao-ket-qua-diem-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-2-nam-2018.html

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018

Thông báo tuyển sinh sau đại học đợt 2 năm 2018, link kèm theo https://hueuni.edu.vn/portal/vi/index.php/News/dai-hoc-hue-thong-bao-tuyen-sinh-cao-hoc-dot-2-nam-2018.html

Chương trình học bổng thuộc dự án Merging Voices

Phòng KHCN - HTQT nhận được thông báo của Đại học Huế về chương trình học bổng thuộc dự...

Tuyển sinh Cao Đẳng- Đại học- Sau đại học năm 2014 Khoa Nông học

THÔNG TIN TUYỂN SINH CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC NĂM 2014 CỦA KHOA NÔNG HỌC          Khoa...

TIN MỚI

TIN ĐƯỢC QUAN TÂM