Hội đồng đánh giá tiến độ luận văn thạc sĩ

37

Hôm nay, 8h ngày 18/03/2023 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tổ chức họp hội đồng đánh giá tiến độ luận văn thạc sĩ cho các lớp cao học BVTV27 và KHCT27. Trong buổi họp, hội đồng đã đánh giá tiến độ thực hiện của các đề tài và góp ý cho các học viên về kế hoạch thực hiện các nội dung nghiên cứu tiếp theo. Như vậy, trong thời gian tới, các học viên sẽ cố gắng thực hiện theo như những góp ý từ hội đồng và hoàn thành đề tài luận văn của mình đúng theo kế hoạch của phòng Đào tạo và công tác sinh viên của Trường đã đề ra.