Thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ ngành Khoa học cây trồng

113

Khoa Nông học, Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế thông báo Tuyển sinh Thạc sĩ ngành Khoa học cây trồng.

  • Đối tượng xét tuyển: Tốt nghiệp Đại học các ngành thuộc Khoa Nông học hoặc các ngành gần đã qua 1 năm công tác.
  • Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển
  • Thời gian đào tạo: 2,0 năm
  • Thời gian nộp hồ sơ: 30 tháng 11 năm 2021
  • Sinh viên thuộc Đại học Huế tốt nghiệp từ năm 2019 đến nay được miễn ngoại ngữ đầu vào
  • Địa điểm nộp hồ sơ: Phòng Đào tạo và CTSV, Trường ĐH Nông lâm, Đại học Huế
  • Địa chỉ: 102 Phùng Hưng, Phường Đông Ba, TP. Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế