Trang chủ Cơ cấu tổ chức Trung tâm Nghiên cứu và Dịch vụ Nông nghiệp

Trung tâm Nghiên cứu và Dịch vụ Nông nghiệp

Làm thế nào để đạt được chứng nhận Hữu cơ Quốc tế tại Việt...

Chứng nhận hữu cơ Việt Nam là hệ thống hướng dẫn và giám sát quá trình sản xuất theo...

Tư vấn và chứng nhận Nông nghiệp Hữu Cơ Châu Âu Organic EU

Tư vấn Chứng nhận hữu cơ Châu Âu (Organic EU) Chứng nhận hữu cơ Châu Âu tiêu chuẩn châu Âu...

Tư vấn chứng nhận Nông nghiệp hữu cơ USDA

Tư vấn Chứng nhận hữu cơ USDA Tiêu chuẩn Mỹ Tại Mỹ, một trong những thị trường bán lẻ lớn...

Năm nguyên tắc sản xuất Hữu cơ theo NĐ 109/2018. NĐ CP

05 nguyên tắc sản xuất nông nghiệp hữu cơ theo Nghị định 109/2018/NĐ-CP Sản xuất nông nghiệp hữu cơ là hệ...

Thông tin Trung tâm NC&DVNN

Thông tin TT NC&DVNN   THÔNG TIN TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP Center for Agricultural Research And Services...

Quyết định về việc điều chuyển cơ sở Tứ Hạ về Khoa Nông học

Quyết định về việc điều chuyển cơ sở Tứ Hạ về Khoa Nông học Scan giao cho Khoa Nông học...

Trần Văn Bình

Trần Văn Bình. Trung tâm Nghiên cứu và Dịch vụ Nông nghiệp, CFARAS.  

Nguyễn Thị Hồng B

Nguyễn Thị Hồng B. Trung tâm Nghiên cứu và Dịch vụ Nông nghiệp, CFARAS.  

ThS. Đinh Hồ Anh

ThS. Đinh Hồ Anh. Trung tâm Nghiên cứu và Dịch vụ Nông nghiệp, CFARAS.  

TIN MỚI

TIN ĐƯỢC QUAN TÂM