Lý lịch khoa học Th.S Trương Thị Diệu Hạnh

0
40

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/851

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: TRƯƠNG THỊ DIỆU HẠNH        

Ngày sinh:27/12/1977

Chức danh:                  Trình độ: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Bộ môn Bảo vệ thực vật, khoa Nông học

Điện thoại liên lạc:      0914423595                Fax:

Email:

II. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp
Đại học Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế Bảo vệ thực vật 2000
Thạc sĩ Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế Trồng trọt 2005

III. Quá trình công tác

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm
2001-2002 Công ty Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế Nhân viên
2002- đến nay Trường ĐH Nông Lâm Huế Nghiên cứu viên

IV. Hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học

4.1

Các công trình nghiên cứu khoa học

Cơ quan tài trợ Vài trò Thời gian thực hiện
1 Nghiên cứu thành phần sâu bệnh hại của tập đoàn giống ngô Miền Trung Trường ĐHNL Huế Chủ trì 2007
2 Tính kháng rầy nâu (Nilaparvata lugen Stal) của các giống lúa đang được gieo trồng ở các tỉnh Miền Trung Bộ Giáo dục và đào tạo Thành viên 2009-2010
3 Bước đầu phân lập và đánh giá một số chủng vi khuẩn nốt sần cộng sinh trên rễ lạc ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Bộ Giáo dục và đào tạo Thành viên 2009-2010
4 Ảnh hưởng của chất hoạt hóa bề mặt từ các chủng vi khuẩn pseudomonas đến nấm gây bệnh héo rũ lạc ở điều kiện in vitro Bộ Giáo dục và đào tạo Thành viên 2010-2011
5 Nghiên cứu đặc điểm sinh học và genotype quần thể phytophthora capsicii gây bệnh thối rễ hồ tiêu ở Quảng Trị. Bộ Giáo dục và đào tạo Thành viên 2011-2012
6 Quản ly‎ tổng hợp bệnh chết nhanh chất chậm hồ tiêu tại Quảng Trị. Sở KHCN Quảng Trị Thành viên 2012-2013
4.2 Các giáo trình và sách chuyên khảo Giáo trình/Sách Năm xuất bản
4.3 Bài báo khoa học: Loại công bố Năm công bố Xếp hạng
1 Trương Thị Diệu Hạnh. Nghiên cứu thành phần sâu bệnh hại của tập đoàn giống ngô Miền Trung Bài báo 2007 Quốc gia
2 Trần Đăng Hòa,Trương Thị Diệu Hạnh. Tính kháng rầy nâu (Nilaparvata lugen Stal) của các giống lúa đang được gieo trồng ở các tỉnh Miền Trung Bài báo 2009 Quốc gia
3 Trần Thị Xuân An,Trương Thị Diệu Hạnh. Bước đầu phân lập và đánh giá một số chủng vi khuẩn nốt sần cộng sinh trên rễ lạc ở tỉnh Thừa Thiên Huế. Bài báo 2010 Quốc gia
4 Trần Thị Thu Hà,Trương Thị Diệu Hạnh. Ảnh hưởng của chất hoạt hóa bề mặt từ các chủng vi khuẩn pseudomonas đến nấm gây bệnh héo rũ lạc ở điều kiện in vitro Bài báo 2010 Quốc gia
5 Nguyễn Vĩnh Trường,Trương Thị Diệu Hạnh. Nghiên cứu đặc điểm sinh học và genotype quần thể phytophthora capsicii gây bệnh thối rễ hồ tiêu ở Quảng Trị. Bài báo 2011 Quốc gia
6 Nguyễn Vĩnh Trường, Nguyễn Thanh Thoảng, Nguyễn Thị Hà Vi, Hà Thị Cẩm Nhung, Trần Đăng Khoa, Trương Thị Diệu Hạnh, Bùi Xuân Tín (2012). Điều tra các loài thực vật là phổ ký chủ của Phytophthora capsici Leonian gây bệnh trên cây hồ tiêu tại Cam Lộ, Quảng Trị. Tạp chí BVTV số 3: 23-25. Bài báo 2012 Quốc gia
4.4

Hướng dẫn nghiên cứu sinh và học viên cao học

Chuyên ngành Năm bảo vệ
a) Nghiên cứu sinh (tên NCS, tên đề tài hướng dẫn):
b) Học viên cao học (tên học viên, đề tài hướng dẫn)
4.5

Kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học

01 Giảng dạy: Môn học đảm nhận:

– Bậc đại học: Thực hành côn trùng nông nghiệp (NHOC3152)

– Bậc sau đại học:

02 Hướng nghiên cứu khoa học:

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here