Lý lịch khoa học Th.S Trương Thị Diệu Hạnh

0
29

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: TRƯƠNG THỊ DIỆU HẠNH               

Ngày sinh:27/12/1977

Chức danh:                  Trình độ: Thạc sĩ                                                       

Đơn vị công tác: Bộ môn Bảo vệ thực vật, khoa Nông học

Điện thoại liên lạc:      0914423595                Fax:

Email:

 

 

II. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Bảo vệ thực vật

2000

Thạc sĩ

Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Trồng trọt

2005

III. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

2001-2002

Công ty Vật tư Nông nghiệp Thừa Thiên Huế

Nhân viên

2002- đến nay

Trường ĐH Nông Lâm Huế

Nghiên cứu viên

IV. Hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học

4.1

Các công trình nghiên cứu khoa học

Cơ quan tài trợ

Vài trò

Thời gian thực hiện

1

Nghiên cứu thành phần sâu bệnh hại của tập đoàn giống ngô Miền Trung

Trường ĐHNL Huế

Chủ trì

2007

2

Tính kháng rầy nâu (Nilaparvata lugen Stal) của các giống lúa đang được gieo trồng ở các tỉnh Miền Trung

Bộ Giáo dục và đào tạo

Thành viên

2009-2010

3

Bước đầu phân lập và đánh giá một số chủng vi khuẩn nốt sần cộng sinh trên rễ lạc ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bộ Giáo dục và đào tạo

Thành viên

2009-2010

4

Ảnh hưởng của chất hoạt hóa bề mặt từ các chủng vi khuẩn pseudomonas đến nấm gây bệnh héo rũ lạc ở điều kiện in vitro

Bộ Giáo dục và đào tạo

Thành viên

2010-2011

5

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và genotype quần thể phytophthora capsicii gây bệnh thối rễ hồ tiêu ở Quảng Trị.

Bộ Giáo dục và đào tạo

Thành viên

2011-2012

6

Quản ly‎ tổng hợp bệnh chết nhanh chất chậm hồ tiêu tại Quảng Trị.

Sở KHCN Quảng Trị

Thành viên

2012-2013

4.2

Các giáo trình và sách chuyên khảo

Giáo trình/Sách

Năm xuất bản

4.3

Bài báo khoa học:

Loại công bố

Năm công bố

Xếp hạng

1

Trương Thị Diệu Hạnh. Nghiên cứu thành phần sâu bệnh hại của tập đoàn giống ngô Miền Trung

Bài báo

2007

Quốc gia

2

Trần Đăng Hòa,Trương Thị Diệu Hạnh. Tính kháng rầy nâu (Nilaparvata lugen Stal) của các giống lúa đang được gieo trồng ở các tỉnh Miền Trung

Bài báo

2009

Quốc gia

3

Trần Thị Xuân An,Trương Thị Diệu Hạnh. Bước đầu phân lập và đánh giá một số chủng vi khuẩn nốt sần cộng sinh trên rễ lạc ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Bài báo

2010

Quốc gia

4

Trần Thị Thu Hà,Trương Thị Diệu Hạnh. Ảnh hưởng của chất hoạt hóa bề mặt từ các chủng vi khuẩn pseudomonas đến nấm gây bệnh héo rũ lạc ở điều kiện in vitro

Bài báo

2010

Quốc gia

5

Nguyễn Vĩnh Trường,Trương Thị Diệu Hạnh. Nghiên cứu đặc điểm sinh học và genotype quần thể phytophthora capsicii gây bệnh thối rễ hồ tiêu ở Quảng Trị.

Bài báo

2011

Quốc gia

6

Nguyễn Vĩnh Trường, Nguyễn Thanh Thoảng, Nguyễn Thị Hà Vi, Hà Thị Cẩm Nhung, Trần Đăng Khoa, Trương Thị Diệu Hạnh, Bùi Xuân Tín (2012). Điều tra các loài thực vật là phổ ký chủ của Phytophthora capsici Leonian gây bệnh trên cây hồ tiêu tại Cam Lộ, Quảng Trị. Tạp chí BVTV số 3: 23-25.

Bài báo

2012

Quốc gia

4.4

Hướng dẫn nghiên cứu sinh và học viên cao học

Chuyên ngành

Năm bảo vệ

a)

Nghiên cứu sinh (tên NCS, tên đề tài hướng dẫn):

 

 

b)

Học viên cao học (tên học viên, đề tài hướng dẫn)

 

 

4.5

Kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học

 

 

01

Giảng dạy: Môn học đảm nhận:

– Bậc đại học: Thực hành côn trùng nông nghiệp (NHOC3152)

– Bậc sau đại học:

02

Hướng nghiên cứu khoa học:

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here