THÔNG TIN BỘ MÔN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO

107

1. Quá trình thành lập
  Nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội cũng như xu hướng phát triển của ngành Nông nghiệp trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng, Bộ môn Nông nghiệp công nghệ cao được thành lập theo đề án tái cấu trúc Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã được Giám đốc Đại học Huế phê duyệt theo quyết định số 379/QĐ-ĐHH ngày 27/2/2020 trên cơ sở sáp nhập nhân sự và cơ sở vật chất phục vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của 3 bộ môn gồm: 1) Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan, 2) Giống cây trồng và công nghệ sinh học và 3) Sinh lý và sinh hóa thực vật.

2. Nhân sự
   Hiện tại có 15 cán bộ viên chức đang công tác tại bộ môn. Cụ thể như sau:

TT Họ tên Chức danh, chức vụ

Thông tin liên hệ và lý lịch khoa học

1 Trần Thị Lệ PGS. TS. GVCC, T: 0986999141; E: tranthile@huaf.edu.vn

https://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/859

2 Nguyễn Đình Thi PGS. TS. GVCC, Trưởng Bộ môn T: 0914239513; E: nguyendinhthi@huaf.edu.vn

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/934

3 Phan Thị Phương Nhi PGS. TS. GVCC, Phó trưởng Khoa T: 0943822155; E: phanthiphuongnhi@huaf.edu.vn

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/931

4 Vũ Tuấn Minh TS. GVC T: 0983357677; E: vutuanminh@huaf.edu.vn

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/947

5 Trần Thị Thu Giang TS. GVC T: 0838682668; E: thugiang@huaf.edu.vn

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/2931

6 Đỗ Đình Thục ThS. GVC T: 0914094406; E: dodinhthuc@huaf.edu.vn  http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/865
7 Hoàng Hải Lý TS. GV T: 0972724008; E: hoanghaily@huaf.edu.vn

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/2689

8 Nguyễn Văn Quy ThS. GV T: 0905337564; E: nguyenvanquy@huaf.edu.vn

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/940

9 Trần Đăng Khoa TS.  GV T: 0914236563; E: trandangkhoa@huaf.edu.vn

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/948

10 Dương Thanh Thủy TS.  GV T: 0919285010; E: duongthanhthuy@huaf.edu.vn

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/932

11 Trần Thị Phương Nhung ThS. GV T: 0986640996; E: tranthiphuongnhung@huaf.edu.vn

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/2040

12 Trần Thị Hương Sen TS.  GV T: 0974126026; E: tranthihuongsen@huaf.edu.vn

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/3101

13 Phùng Lan Ngọc ThS. GV. Bí thư LCĐ Khoa T: 0383654382; E: phunglanngoc@huaf.edu.vn

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/3501

14 Trần Thị Triêu Hà ThS. GV kiêm nhiệm T: 0946977111; E: tranthitrieuha@huaf.edu.vn

http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/2688

15 Lã Thị Thu Hằng TS. Nghiên cứu viên T: 0979626691; E: lathithuhang@huaf.edu.vn   http://csdlkhoahoc.hueuni.edu.vn/index.php/scientist/detail/id/930

3. Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu
   Bộ môn đang quản lý các cơ sở vật chất phục vụ cho đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao khoa học công nghệ sau đây:
  1) Phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bào
   Phòng thí nghiệm nuôi cấy mô tế bào rộng hơn 100 m2 có tương đối đầy đủ thiết bị và máy để thực hiện công nghệ nuôi cấy mô tế bào từ khâu xử lý mẫu, tách mẫu, vào mẫu, nuôi mẫu, nhân mẫu và đưa cây ra vườn ươm.
  2) Phòng thực hành, thực tập
   Các phòng thực hành thực tập Sinh lý – sinh hóa thực vật, Di truyền – giống cây trồng, Rau hoa quả và cảnh quan rộng khoảng 200m2 có đầy đủ thiết bị và máy để thực hiện tốt các bài thực hành thực tập thuộc tất cả môn học do bộ môn quản lý.
  3) Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học
   Phòng thí nghiệm công nghệ sinh học được trang bị thiết bị và máy hiện đại phục vụ cho hoạt động nghiên cứu chuyên sâu và đào tạo về công nghệ sinh học.

4. Nhiệm vụ đào tạo
  1) Đào tạo các bậc
   – Đào tạo đại học: Quản lý đào tạo các ngành Nông nghiệp công nghệ cao, Sinh học ứng dụng, Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan. Tham gia đào tạo các ngành Khoa học cây trồng, Nông học, Bảo vệ thực vật và Khoa học đất.
   – Đào tạo cao học: Tham gia đào tạo các ngành Khoa học cây trồng, Bảo vệ thực vật.
   – Đào tạo tiến sỹ: Tham gia đào tạo ngành Khoa học cây trồng.
  2) Tổ chức các khóa đào tạo ngắn hạn cấp giấy chứng nhận
   – Kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật.
   – Kỹ thuật PCR.
   – Kỹ thuật sản xuất các loại cây giống, rau hoa quả công nghệ cao

5. Các hướng nghiên cứu khoa học và chuyển giao khoa học công nghệ
   – Phục tráng, tuyển chọn và lai tạo các giống cây trồng theo hướng năng suất, chất lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu của từng vùng.
   – Ứng dụng công nghệ sinh học trong nghiên cứu đa dạng di truyền, bảo tồn nguồn gen và chọn tạo giống cây trồng các loại.
   – Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong nghiên cứu, xây dựng và chuyển giao các quy trình kỹ thuật sản xuất cây giống và cây trồng thương phẩm các loại (cây lương thực, công nghiệp, dược liệu, rau hoa quả, thực phẩm chức năng) theo hướng hàng hóa, thích ứng với từng vùng sinh thái.
   – Nghiên cứu tạo các chế phẩm phân bón lá, phân bón sinh học và ứng dụng chúng trong sản xuất cây trồng.
   – Thiết kế, thử nghiệm và sản xuất các hệ thống trồng cây theo công nghệ cao.