Bộ môn Nông nghiệp công nghệ cao kiểm tra tiến độ thực hiện Khóa luận tốt nghiệp sinh viên năm 2024

55

Sáng ngày 11/5/2024, Bộ môn Nông nghiệp công nghệ cao đã tổ chức buổi kiểm tra tiến độ đề tài Khóa luận tốt nghiệp năm 2024 của các sinh viên ngành Nông nghiệp công nghệ cao và Sinh học ứng dụng.

Tại buổi kiểm tra, sinh viên đã trình bày tiến độ thực hiện đề tài nghiên cứu, các nội dung đã hoàn thành cũng như chưa hoàn thành theo như đề cương Khóa luận tốt nghiệp và kế hoạch thực hiện của đề tài trong thời gian tiếp theo.

TS. Dương Thanh Thủy – Trưởng Bộ môn Nông nghiệp công nghệ cao và các Thầy Cô hướng dẫn đề tài đã có các trao đổi, góp ý với sinh viên về chuyên môn, kế hoạch thực hiện và một số các lưu ý khác nhằm giúp Khóa luận tốt nghiệp đảm bảo nội dung, hàm lượng khoa học và tiến độ thực hiện.

Một số hình ảnh tại buổi báo cáo: