Lý lịch khoa học TS Nguyễn Văn Đức

0
43

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin cá nhân:
* Họ và tên: Nguyễn Văn Đức
* Sinh ngày: 16-04-1980
* Học vị: Tiến sỹ
* Chức vụ: Giảng viên
* Địa chỉ nhà riêng: 1/2/35 Đặng Tất, P. An Hoà, TP Huế; ĐT: 0543588018
* Bộ môn: Nông hóa – Thỗ nhưỡng –  Mobile: 096 332 77 55;

Email: vanduc_1604@yahoo.com,  vanduchuaf@mail.ru

 

 

II. Môn dạy: Phương pháp tưới tiêu, Quản lý nguồn nước, Thuỷ nông và cải tạo đất
III. Các bài giảng, giáo trình đã viết

– Nguyễn Văn Đức – Bài giảng Thuỷ nông và phương pháp tưới tiêu – Trường Đại học Nông Lâm Huế – 2004.

– Nguyễn Văn Đức – Bài giảng Quản lý tài nguyên nước – Trường Đại học Nông Lâm Huế – 2006.

– Nguyễn Văn Đức – Bài giảng Phương pháp tưới tiêu – Dự án Nuffic – 2008.

IV. Quá trình đào tạo:
* Bậc Đại học:  Ngành Trồng trọt; Đại học Nông lâm Huế (2003)

* Bậc Cao học: Ngành Trồng trọt; Đại học Nông lâm Huế(2007)

* Bậc Tiến sĩ: Ngành khoa học đất, ĐH Tổng hợp hữu nghị các dân tộc Nga – LB Nga (2013)
V. Lĩnh vực nghiên cứu

– Nghiên cứu, chọn tạo giống cây trồng theo hướng chịu hạn phục vụ khu vực Miền Trung.

– Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác nhằm chống hạn cho cây trồng.

– Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật canh tác chống xói mòn đất đồi núi.

– Nghiên cứu kỹ thuật và chế độ tưới tiêu nước cho cây trồng và quản lý nguồn nước trong nông nghiệp.

Ngoài ra đã tham gia nghiên cứu với nhóm nghiên cứu vế sức khoẻ hạt giống ở Huế (Dự án CEF/SHIP Việt Nam). Tham gia nhóm soạn thảo khung chương trình đào tạo ngành khoa học cây trồng – Dự án Nuffic Việt Nam. Tham gia tập huấn cho dự án bảo vệ môi trường của tổ chức SIDA – Thuỵ Điển. Thành viên hội đồng xét duyệt và nghiệm thu một số đề tài khoa học cấp tỉnh của tỉnh Thừa Thiên Huế.

VI. Đề tài, dự án:

TT

 Tên đề tài

Năm thực hiện

Tình trạng

1

Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng xử lý các chất vi lượng đến ngô nếp nù trên đất cát pha ở tỉnh Thừa Thiên Huế – Đề tài cơ sở – Chủ trì.

2005

Đã nghiệm thu
Khá

2

Đánh giá khả năng chịu hạn của các giống ngô nếp lai mới – Đề tài cơ sở  – Chủ trì.

2007

Đã nghiệm thu
Khá

3

Khảo nghiệm chất siêu hấp thụ nước trên cây trồng ở vùng đồi và vùng cát tỉnh T. T. Huế  – Cấp tỉnh – Thành viên.

2005 – 2007

Đã nghiệm thu
Tốt

4

Sử dụng bầu cây, tấm phủ hữu cơ cho cây trồng trên đất đồi và đát cát tỉnh Thừa Thiên Huế – Cấp tỉnh – Thành viên.

2005-
2007

Đã nghiệm thu
Tốt

5

Tăng cường năng lực nghiên cứu sức khoẻ hạt giống Việt Nam (CEF/SHIP)- Dự án hợp tác quốc tế  – Thành viên

2004 -2009

Đã nghiệm thu
Tốt

6

Nghiên cứu chọn tạo giống ngô nếp phục vụ khu vực miền Trung – Cấp bộ  – Thành viên.

2007 – 2009

Đã nghiệm thu
Tốt

7

Nghiên cứu tạo chế phẩm hỗn hợp vi lượng – chất điều hòa sinh trưởng tác động tăng năng suất lạc (Arachis hypogaea L.) trên đất cát ở Thừa Thiên Huế – Cấp bộ – Thành viên.

2007 – 2009

Đã nghiệm thu
Tốt

VII. Các công trình, bài báo:

TT

 Tên bài báo, công trình

 Xuất bản                

 Năm       

1

Nguyễn Văn Đức – Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng xử lý các chất vi lượng đến ngô nếp nù trên đất cát pha ở tỉnh Thừa Thiên Huế.

Báo cáo khoa học

2005

2

Nguyễn Văn Đức – Đánh giá khả năng chịu hạn của các giống ngô nếp lai mới.

Báo cáo khoa học

2007

3

Nguyễn Văn Đức – Đánh giá khả năng chịu hạn của các giống ngô nếp thu thập tại Miền Trung

Kỷ yếu hội nghị khoa học công nghệ tuổi trẻ các trường đại học khối Nông  – Lâm – Ngư toàn quốc lần thứ 3, trang 333 – 336.

 3/2007

4

Nguyễn Văn Đức – Phản ứng của các giống ngô nếp địa phương trong điều kiện có tưới nước tại Thừa Thiên Huế vụ Xuân 2007

  Kỷ yếu hội nghị khoa học Trường Đại học Nông Lâm Huế năm 2008

2008

5

Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Văn Khôi – Ảnh hưởng của chế phẩm AMS-1 đến sinh trưởng, phát triển và năng suất của dưa hấu trong vụ Xuân Hè 2006 trên đất cát tại Thừa Thiên Huế

Tạp chí nông nghiệp và phát triển nông thôn

4/2007

6

Lê Đình Hường, Phạm Khánh Từ, Trần Văn Minh, Nguyễn Minh Hiếu, Hoàng Kim Toản, Lê Văn Hai, Hoàng Trọng Kháng, Nguyễn Văn Đức, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Nguyễn Tiến Long, Nguyễn Đình Thi, Hồ Công Hưng, Frederic Francis và Claude Bragard; 2009; Điều tra về các hạn chế sinh học và phi sinh học (sâu bệnh hại lúa, lạc, ớt và kỹ thuật sản xuất) ở vùng đất cát ven biển miền trung Việt Nam; Cải thiện sản xuất lương thực, thực phẩm trên đất cát nghèo dinh dưỡng ở vùng ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế, miền trung Việt Nam;

Tạp chí khoa học Đại học Huế, NXB Đại học Huế, 4/2009; tr. 211 – 237.

4/2009

7

Нгуен Ван Дык– Гумус в почвах лесных ландшафтов

Горного Вьетнама

Сборник статей

II  международной научно – практической конференции преподавателей, молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященной 50 – летию образования РУДН, ст. 372 -374

3.2010

8

Д.б.н, проф. Ларешин В.Г., Нгуен Ван Дык – прогностические модели устойчивости гумусового состояния почв лесных экосистем горного Вьетнама

Сборник материалов

I-международной межвузовской конференции «Современные  мероды аналитические контроля качества и безопасности продовольственного сырья и продуктов питания» – Из-cтво МГУТУ, ст 206 – 214

11.2010

9

Нгуен Ван Дык, Ларешин В.Г., Слободянюк А.В.  – Гумусообразование как критерий оценки устойчивости ферраллитных почв Горного Вьетнама

Сборник статей

IIIмеждународной научно – практической конференции преподавателей, молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященной 50 – летию образования РУДН, Из-cтво РУДН,ст. 372 -374

4.2011

10

Нгуен Ван Дык, Ларешин В.Г., Слободянюк К.В., Русакова Е.С. – Экспертная оценка состава органического вещества ферраллитных почв Вьетнама

Сборник статей

IV- международной научно – практической конференции преподавателей, молодых ученых, аспирантов и студентов, Из-cтво РУДН,ст. 187 -189

4.2012

11

Нгуен Ван ДыкХарактеритика гумуса в горных почвах  Вьетнама

Горный журнал, с.379-384

№1.2013

12

Нгуен Ван Дык, Ларешин В.Г., Слободянюк К.В. Гумусовое состояние ферраллитных почв экосистем горного вьетнама.

Весник РУДН серия Агрономии и животноводства, с. 29 – 36.

№.1.2013

13

Нгуен Ван Дык – Гумины гумуса как показатель экологической устойчивости ферраллитных почв вьетнама

Сборник статей

V- международной научно – практической конференции преподавателей, молодых ученых, аспирантов и студентов, Из-cтво РУДН,с. 187 -189

4-2013

14

Нгуен Ван ДыкОценка состава и  устойчивости   органического вещества ферраллитных почв горного Вьетнама

Горный журнал, с.274-280

№ 2.2014

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here