Lý lịch khoa học TS Trịnh Thị Sen

0
45

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: Trịnh Thị Sen                               Ngày sinh:10/11/1976

Chức danh: Giảng viên                                   Trình độ: Tiến sỹ

Đơn vị công tác: Bộ môn Khoa học cây trồng, khoa Nông học, trường Đại học Nông Lâm Huế

Điện thoại liên lạc: 0905.428.516                   Fax: 84.54.3524923

Email: tysennguyen@yahoo.com, trinhthisen@huaf.edu.vn

II. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Trồng trọt

1998

Thạc sĩ

Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Trồng trọt

2002

Thạc sĩ

Đại học Okayama, Nhật Bản

Trồng trọt

2010

III. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

11/1998 – 11/1999

Trường đại học Nông Lâm Huế

Tập sự giảng dạy

25/11/199 đến nay

Trường đại học Nông Lâm Huế

Giảng dạy và nghiên cứu

IV. Hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học

4.1

Các công trình nghiên cứu khoa học

Cơ quan tài trợ

Vài trò

Thời gian thực hiện

1

Tách chọn dòng tự phối ngô nếp Cồn Hến thế hệ S4, tại vườn thực nghiệm khoa Nông học, ĐHNLHuế.

Bộ GD & ĐT

Thành viên

1998-1999

2

Phục tráng giống ngô nếp Cồn Hến ở Thừa Thiên Huế”.

Bộ GD & ĐT

Thành viên

2000- 2002

3

Đa dạng nguồn gen cây màu ở miền Trung, Việt Nam.

Bộ GD & ĐT

Thành viên

2002 – 2004

4

“Nghiên cứu các đặc trưng hình thái, khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của tập đoàn giống khoai lang thu thập ở các tỉnh miền Trung.

Trường ĐHNL Huế

Chủ trì

2003

5

So sánh khả năng  sinh trưởng phát triển, năng suất và phẩm chất của một số giống giống ngô bao tử ở trung tâm Nghiên cứu và Phát triển rau châu Á (AVRDC) thuộc trường Đại học Kasetsart, Thái Lan.

SDC

Chủ trì

2004

6

Nghiên cứu và phát triển các giống rau bản địa ở Miền Trung, Việt Nam.

SDC

Thư ký

2005 – 2007

7

Nghiên cứu chọn tạo một số dòng, giống ngô phục vụ cho nhu cầu sản xuất ngô thực phẩm ở Thừa Thiên Huế.

Bộ GD & ĐT

Thành viên

2006- 2008

8

Đào tạo  định hướng có tính chuyên ngành cao.

Chính phủ Hà Lan

Thành viên

2007 – 2009

9

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chính áp dụng cho sản xuất ngô rau ở Thừa Thiên Huế.

Bộ GD & ĐT

Thành viên

2007 – 2009

10

So sánh sinh trưởng và quang hợp của loài đậu tương hoang dại và đậu tương trồng tại Trung tâm sản xuất cây trồng Trường ĐH Okayama, Nhật Bản.

Bộ GD & ĐT Nhật Bản

Thành viên

2009- 2010

11

Nghiên cứu năng suất và qúa trình hình thành  chất khô của giống lúa mới năng suất cao, “Momiroman” tại các mức bón đạm khác nhau ở Trung tâm thực nghiệm đồng ruộng, trường ĐH Okayama, Nhật Bản

Trường ĐH Okayama, Nhật Bản

Chủ trì

2009- 2010

4.2

Các giáo trình và sách chuyên khảo

Giáo trình/Sách

Năm xuất bản

4.3

Bài báo khoa học:

Loại công bố

Năm công bố

Xếp hạng

1

Trịnh Thị Sen. Thử nghiệm một số giống ngô rau mới được tuyển chọn”. Công bố trên tạp chí hội thảo sinh viên quốc tế Nhật Bản và Việt Nam, tháng 10/2009

Kỷ yếu hội thảo

2009

Quốc gia

2

Phan Thị Phương Nhi và Trịnh Thị Sen. Ước tính sự biến động về hàm lượng protein trong quá trình bảo quản hạt giống lúa bằng phương pháp SDS-PAGE”. Tạp chí hội thảo sinh viên quốc tế Nhật Bản và Việt Nam, tháng 10/2009

Kỷ yếu hội thảo

2009

Quốc gia

3

Trịnh Thị Sen và Kuniyuki Saitoh. So sánh sinh trưởng và quang hợp của loài đậu tương hoang dại và đậu tương trồng”. Tạp chí hội thảo chuyên ngành về nguồn gen cây trồng ở Đông Nam Á tại trường Đại học Okayama, Nhật Bản tháng 12/2009.

Kỷ yếu hội nghị

2009

Quốc gia

4

Lê Thị Hoa, Trịnh Thị Sen, Nguyễn Thị Thanh , Nguyễn Thị Cách. Nghiên cứu chọn tạo một số dòng, giống ngô phục vụ cho nhu cầu sản xuất ngô thực phẩm ở Thừa Thiên Huế”. Tạp chí Nông nghiệp & PTNT, số 1, 12/2009, ISSN 0866-7020, trang 106 – 111

Bài báo

2009

Quốc gia

5

Lê Thị Hoa, Trịnh Thị Sen, Nguyễn Thị Thanh. Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật chính áp dụng cho sản xuất ngô rau ở Thừa Thiên Huế”. Tạp chí khoa học Đại học Huế, số 21 (55),12/2009, ISSN 1859 -1388, trang 109 – 122

Bài báo

2009

Quốc gia

6

Nguyễn Hồ Lam, Trịnh Thị Sen, Phan Thị Phương Nhi, Nguyễn Hữu Ngữ. Kết quả thực hiện mô hình canh tác lúa “3 giảm 3 tăng” ở Việt Nam”. Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển của sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế, số 3 (80), 2010, ISSN 1859-0152, trang 79-84

Bài báo

2010

Quốc gia

7

Trịnh Thị Sen và Kuniyuki Saitoh. Sự hình thành năng suất và quá trình sản xuất chất khô của giống lúa mới năng suất cao “Momiroman” tại các mức bón đạm khác nhau ở Nhật Bản

Tạp chí

2010

Quốc tế

8

Đinh Thị Diệp, Trần Thị Thu Hà, Trịnh Thị Sen, Lê Tiến Dũng. Một số đặc điểm hình thái và sinh trưởng của nấm gây bệnh đốm lá trên các giống khoai sọ tuyển chọn. Tạp chí công nghệ sinh học, Tập 8, số 3B, 2010, ISSN 1811- 4989

Tạp chí

2010

 

9

Trịnh Thị Sen,Trần Văn Tý. Nghiên cứu ảnh hưởng của liều lượng đạm đến hiệu quả sử dụng đạm của các giống lúa mới năng suất cao. Tạp chí khoa học đại học Huế, Tập 67, số 4, 2011, ISSN 1859- 1388, trang 109 – 117

Bài báo

2011

Quốc gia

10

Phan Thị Phương Nhi, Đàm Thị Huế, Nguyễn Công Trọng, Trịnh Thị Sen, Hoàng Trọng Kháng, Nguyễn Hồ Lam, Trần Thị Lệ (2012). Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống lúa chịu mặn trong vụ Đông Xuân 2011-2012 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Đánh giá khả năng sinh trưởng và phát triển của một số giống lúa chịu mặn trong vụ Đông Xuân 2011-2012 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. (The assessment on the growth and development of salty tolerance rice varieties in Winter Spring crop 2011-2012 in Thua Thien Hue province). Hội thảo quốc tế, Định hướng nghiên cứu lúa thích ứng với biến đổi khí hậu. Hà nội 6-09-2012. International Conference, Trends in rice research to overcome stresses in a changing climate, NXB Nông nghiệp, p: 105-116

 

Tạp chí

2011

Quốc tế

4.4

Hướng dẫn nghiên cứu sinh và học viên cao học

Chuyên ngành

Năm bảo vệ

a)

Nghiên cứu sinh (tên NCS, tên đề tài hướng dẫn):

 

 

b)

Học viên cao học (tên học viên, đề tài hướng dẫn)

 

 

4.5

Kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học

 

 

01

Giảng dạy:

Các môn học đảm nhận:

– Bậc đại học: Cây lương thực (NHOC3192), Cây màu (NHOC3212), Định hướng nghề nghiệp (Chương trình Nuffic)

02

Hướng nghiên cứu khoa học:

– Nghiên cứu sản xuất lúa, ngô, khoai và sắn thích ứng với biến đổi khí hậu

– Tuyển chọn giống lúa chống chịu mặn, ngô và sắn chống chịu hạn

– Lai tạo giống lúa và ngô

– Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật (phân bón, thời vụ, mật độ, chế độ luân canh, xen canh..) cho các loại cây trồng hàng năm.

– Xây dựng quy trình sản xuất cho các loại cây trồng (lúa, ngô, khoai, sắn…..)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here