Lý lịch khoa học TS. Trần Thị Thu Giang

0
47

LÝ LỊCH KHOA HỌC

                                                                                               

1. Họ và tên: Trần Thị Thu Giang

2. Năm sinh:   1982                                        3. Nam/Nữ: Nữ

4. Chức danh GS, PGS:                                Năm được phong:

     Học vị: Tiến sĩ                                             Năm đạt học vị: 2013

5. Chức danh nghiên cứu:                           Chức vụ:

6. Địa chỉ nhà riêng: 15/14 La Sơn Phu Tử, Tây Lộc, TP Huế

7. Điện thoại: CQ:(054)525544                    NR: (054) 536889    

                                                                                                                                  DĐ: 01238682668  

                                                         Fax:(054) 524923                                        Email:thugiang@huaf.edu.vn 

8. Cơ quan nơi làm việc: Trường đại học Nông Lâm Huế, 102 Phùng Hưng – TP Huế.

9. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường Đại học Nông Lâm Huế

Bảo vệ thực vật

2004

Thạc sỹ

Trường Đại học Nông Lâm Huế

Trồng trọt

2008

Tiến sỹ

Trường Đại học Nông nghiệp Nam Kinh – Trung Quốc

Di truyền và chọn tạo giống cây trồng

2013

10. Quá trình công tác

Thời gian

(Từ năm … đến năm…)

Vị trí công tác

Cơ quan công tác

Địa chỉ Cơ quan

2005 -2013

Chuyên viên

Khoa Nông học, Trường ĐH Nông Lâm

102 Phùng Hưng, Huế

2014 – đến nay

Giảng viên

 

Khoa Nông học, Trường ĐH Nông Lâm

102 phùng Hưng, Huế

11. Các môn học đảm nhiệm(Cao đắng, đại học, cao học và tiến sỹ)

11.1. Cao đẳng và đại học: Công nghệ sản xuất giống cây trồng

11.2. Cao học: Công nghệ sản xuất giống cây trồng, Thực tập nghề sản xuất giống cây trồng.

11.3. Tiến sỹ

12. Các hướng nghiên cứu khoa học và hướng dẫn khoá luận tốt nghiệp, luận văn cao học và luận án tiến sỹ      

12.1. Khoá luận tốt nghiệp: Chọn giống và nhân giống cây trồng; Kỹ thuật trồng trọt.

12.2. Luận văn cao học

12.3. Luận án tiến sỹ

13. Các công trình KHCN công bố chủ yếu (Liệt kê công trình tiêu biểu đã công bố trong 5 năm gần nhất, theo thứ tự năm gần nhất sau đến năm xa nhất)

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng công trình)

Năm công bố

1

Đánh giá khả năng sinh trưởng phát triển và chịu hạn của tập đoàn giống lạc mới tại Thừa Thiên Huế.

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học (Đại học Huế)

2015

2

Association Analysis of Rice Grain Traits with SSR Marker

Tác giả

China Journal of Rice Science

2014

3

Association analysis of four yield traits in rice (Oryza sativa L.) with SSR markers

Tác giả

Journal Nanjing Agricultural University

2014

3

Khả năng sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lạc mới ở Thừa Thiên Huế

Tác giả

Tạp chí Nghiên cứu và Phát triển (Thừa Thiên Huế)

2009

4

Ảnh hưởng của liều lượng và dạng phân hữu cơ đến sinh trưởng, năng suất của rau cải xanh, xà lách trồng trên đất cát biển tại xã Vinh Phú, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đồng tác giả

 

Tạp chí Khoa học (Đại học Huế)

2009

14. Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp  (nếu có)

TT

Tên và nội dung văn bằng

Năm cấp văn bằng

 

 

 

 

 

 

15. Số công trình  được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)           

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

 

 

 

 

 

 

16. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN đã chủ trì hoặc tham gia (trong 5 năm gần đây  -Liệt kê theo thứ tự thời gian gần nhất đến xa)

16.1. Đề tài, dự án đẫ chủ trì

– Tên đề tài. Năm thực hiện. Đề tài thuộc chương trình gì. Tình trạng đã nghiệm thu (Loại xuất sắc/tốt/khá)/chưa nghiêm thu

– Tên đề tài. Năm thực hiện. Thành viên/Thư ký. Đề tài thuộc chương trình gì. Tình trạng đã nghiệm thu (Loại xuất sắc/tốt/khá)/chưa nghiêm thu16.2. Đề tài, dự án đã tham gia

Tên đề tài,dự án,nhiệm vụ khác đã chủ trì

Thời gian

(bắt đầu – kết thúc)

Thuộc Chương trình

(nếu có)

Tình trạng đề tài

(đã nghiệm thu, chưa nghiệm thu)

Đánh giá tập đoàn giống lúa mới tại Thừa Thiên Huế

2014 – 2015

Cơ sở

Nghiệm thu đạt loại xuất sắc

17. Giải thưởng(về KH&CN, về chất lượng sản phẩm,… – nếu có)

TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

 

 

 

18. Thành tựu hoạt động KH&CN và sản xuất kinh doanh khác (nếu có)

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here