Ngành Trồng trọt hệ cao đẳng (Chuẩn đầu ra và Khung chương trình)

127

CHUẨN ĐẦU RA NGÀNH TRỒNG TRỌT

(HỆ CAO ĐẴNG)

1.Tên ngành đào tạo: Trồng trọt (Crop Production)

2. Trình độ đào tạo: Cao đẳng                                     Loại hình đào tạo: Chính quy

3. Kiến thức

– Nắm vững những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin; đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam;tư tưởng Hồ Chí Minh; các kiến thức cơ bản trong lĩnh vực khoa học xã hội, nhân văn và pháp luật phù hợp với chuyên ngành được đào tạo;

– Có đủ kiến thức về khoa học cơ bản, đáp ứng việc tiếp thu các kiến thức giáo dục chuyên nghiệp và khả năng học tập ở trình độ cao hơn;

– Có trình độ cơ bản về Tin học và sử dụng được một số phần mềm chuyên ngành;

– Có trình độ Anh văn B1 hoặc tương đương (Áp dụng từ khóa 47)

– Có chứng chỉ về Giáo dục thể chất và Giáo dục quốc phòng;

– Nắm vững kiến thức cơ sở ngành: di truyền thực vật, sinh lý – hóa sinh thực vật, giống cây trồng, khoa học đất và phân bón, bảo vệ thực vật…để đảm bảo học các môn chuyên ngànhvà tiếp thu các kỹ thuậtmới;

– Nắm vững kiến thức ngành phù hợp với yêu cầu thị trường lao động trong lĩnh vực khoa học cây trồng.Nắm vững kiến thức cơ bản và biện pháp kỹ thuật sản xuất các loại cây lương thực, cây công nghiệp, cây rau, cây ăn quả, cây hoa, cây cảnh…ở các điều kiện sinh thái khác nhau.

4. Kỹ năng

4.1. Kỹ năng nghề nghiệp:

– Thực hiện các quy trình sản xuất các loại cây trồng theo hướng nông nghiệp an toàn, đáp ứng với nhu cầu thực tiễn sản xuất;

– Biết ứng dụng linh hoạt các tiến bộ kỹ thuật mới trong sản xuất các loại cây trồng và thích ứng ứng với biến đổi khí hậu;

– Thực hiện các đề án, dự án trong lĩnh vực cây trồng;

– Chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực cây trồng.

– Tổ chức sản xuất và kinh doanh các sản phẩm cây trồng;

4.2. Kỹ năng mềm:

– Xây dựng, thực hiện và quản lý kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho cá nhân, nhóm và tập thể;

– Làm việc độc lập và làm việc nhóm: chủ động và tự tin trong nghiên cứu, hoạt động chuyên môn; quản lý, thúc đẩy mọi người làm việc đạt hiệu quả;

– Giao tiếp và quan hệ công chúng: Sử dụng các phương pháp và nghệ thuật giao tiếp, đàm phán phù hợp với các đối tác liên quan đến công việc.

5. Thái độ

– Có ý thức trách nhiệm công dân, có thái độ và đạo đức nghề nghiệp đúng đắn, sẵn sàng nhận nhiệm vụ;

– Chịu khó học hỏi, cần cù nghiêm túc và trung thực trong công việc, có thái độ yêu nghề và cầu tiến;

– Có tính hòa đồng, kiên nhẫn, năng động và sáng tạo, biết khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ.

6. Vị trí và khả năng làm việc sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các cơ quan Nhà nước và các tổ chức khác về lĩnh vực nông nghiệp; các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp; các cơ quan nghiên cứu và chuyển giao công nghệ; các doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực cây trồng trong và ngoài nước.

7. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

– Có khả năng tiếp tục học tập, nghiên cứu ở các trình độ đại học, sau đại họctrong và ngoài nước;

– Có khả năng tự học nâng cao trình độ để đảm nhận tốt những nhiệm vụ về quản lý và chuyên môn nghiệp vụ.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

1. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo người kỹ sư Khoa học cây trồng có phẩm chất chính trị, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân tốt, có kiến thức và năng lực thực hành nghề nghiệp trong lĩnh vự khoa học cây trồng, có khả năng làm việc độc lập tại các cơ sở sản xuất, nghiên cứu, đào tạo và các cơ quan có liên quan đến phát triển nông nghiệp, có sức khỏe tốt đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

2.  Thời gian đào tạo:                                3 năm

3.  Khối lượng kiến thức toàn khóa học:  96 tín chỉ

4.  Đối tượng tuyển sinh:       Theo quy chế tuyển sinh của Bộ giáo dục& Đào tạo

5. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp: Áp dụng quy chế 43/2007/QĐ-BDGĐT ngày 15 tháng 8 năm 2007

6. Thang điểm: Thang điểm 10 và chuyển điểm theo quy chế 43/2007/QĐ-BGDĐT Ngày 15 tháng 8 năm 2007 của Bộ GDĐT.

7.  Nội dung chương trình đào tạo (tên và khối lượng các học phần)

STT Mã học phần Tên học phần Số đơn vị tín chỉ
1 2 3 4
A KIẾN THỨC GIÁO DỤC ĐẠI CƯƠNG 35
I Các môn lý luận chính trị 10
1 Những nguyên lý cơ bản của Chủ nghĩa Mac- Lê nin 5
2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2
3 Đường lối Cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam 3
II Toán, tin học, khoa học tự nhiên, sinh thái môi trường 25
4 CBAN1052 Toán cao cấp B 2
5 CBAN1072 Xác suất- Thống kê 2
6 CBAN1082 Tin học 2
7 CBAN1112 Vật lý 2
8 CBAN1163 Hóa học 3
9 CBAN1192 Hóa phân tích 2
10 CBAN1203 Sinh học đại cương 3
11 CBAN1213 Thực vật học 3
12 CNTY1022 Vi sinh vật đại cương 2
13 NHOC1022 Sinh thái và môi trường 2
14 KNPT1022 Phương pháp tiếp cận khoa học 2
B KIẾN THỨC GIÁO DỤC CHUYÊN NGHIỆP 52
III Kiến thức cơ sở của khối ngành 23
Bắt buộc 19
15 KNPT2062 Khí tượng nông nghiệp 2
16 NHOC2052 Hóa sinh thực vật 2
17 NHOC2073 Sinh lý thực vật 3
18 NHOC2042 Di truyền thực vật 2
19 TNMT2042 Thổ nhưỡng đại cương 2
20 TNMT2222 Phân bón 2
21 NHOC2062 Giống cây trồng 2
22 NHOC2082 Công nghệ sinh học ứng dụng 2
23 NHOC2112 Phương pháp thí nghiệm cây trồng 2
Tự chọn 4/6
24 KNPT2082 Kinh tế tài nguyên 2
25 TNMT2072 Trắc địa 2
26 CBAN1102 Tin học ứng dụng 2 2
IV Kiến thức ngành 29
Bắt buộc 25
27 NHOC3142 Canh tác học 2
28 NHOC3202 Cây lúa 2
29 NHOC3212 Cây màu 2
30 NHOC3232 Cây công nghiệp ngắn ngày 2
31 NHOC3243 cây công nghiệp dài ngày 3
32 NHOC3282 Cây rau 2
33 NHOC3252 Cây ăn quả 1 2
34 NHOC3152 Côn trùng nông nghiệp 2
35 NHOC3172 Bệnh cây nông nghiệp 2
36 NHOC3372 Thuốc bảo vệ thực vật 2
37 NHOC3452 Phương pháp tưới tiêu 2
38 NHOC3132 Công nghệ sản xuất giống 2
Tự chọn 4/6
39 NHOC3422 Quản lý dịch hại tổng hợp 2
40 TSAN22162 Nuôi trồng thủy sản đại cương 2
41 NHOC3332 Trồng dâu nuôi tằm 2
C THỰC TẬP NGHỀ NGHIỆP 4
42 NHOC 3482 Thực tập rèn nghề 2
43 NHOC3522 Thực tập giáo trình 2
D KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP HOẶC CÁC HỌC PHẦN THAY THẾ 5
44 NHOC35610 Khóa luận tốt nghiệp 5
45 LNGH 3402 Kinh doanh nông nghiệp 2
46 NHOC3272 Cây dược liệu 2
E TỔNG SỐ ĐVTC TOÀN KHÓA 96