Lý lịch khoa học TS Trần Thị Xuân Phương

0
44

LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: Trần Thị Xuân Phương                Ngày sinh: 01/10/1984

Chức danh:                                                     Trình độ: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Bộ môn Canh Tác Học, khoa Nông học

Điện thoại liên lạc:  0914313139                                Fax:

Email: minhon1984@gmail.com

II. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Bảo vệ thực vật

2006

Thạc sĩ

Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Trồng trọt

2009

III. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

11/2006  – nay

Trường đại học Nông Lâm, Đại học Huế

 

IV. Hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học

4.1

Các công trình nghiên cứu khoa học

Cơ quan tài trợ

Vài trò

Thời gian thực hiện

1

Phân lập vi khuẩn nốt sần cộng sinh trên rễ lạc ở Thừa Thiên Huế

Trường ĐHNL Huế

Thành viên

2008

2

Nghiên cứu chế phẩm vi khuẩn nốt sần bón cho lạc ở Thừa Thiên Huế

Bộ GD&ĐT

Thành viên

2008-2009

3

Xác định thời gian phù hợp khi tôi hạt giống lúa bằng phương pháp seed priming

Trường ĐHNL Huế

Thành viên

2005

4

Phối chế chế phẩm vi khuẩn nốt sần và nghiên cứu ảnh hưởng của nó đến sinh trưởng, phát triển và năng suất giống lạc L14 trong vụ Xuân 2009 ở Thừa Thiên Huế

Trường ĐHNL Huế

Chủ trì

2008-2009

5

Nghiên cứu quy trình trồng nấm rơm

Trường ĐHNL Huế

Thành viên

2008

6

Ảnh hưởng của các liều lượng đạm đến sinh trưởng, phát triển cây chuối tiêu tại Trung tâm nghiên cứu cây trồng Tứ Hạ năm 2009.

Trường ĐHNL Huế

Thành viên

2009

7

Phân lập và tuyển chọn một số chủng vi khuẩn cố định Nitơ sống tự do trong đất trồng rau màu ở Thừa Thiên Huế

Trường ĐHNL Huế

Chủ trì

2011

4.2

Các giáo trình và sách chuyên khảo

Giáo trình/Sách

Năm xuất bản

4.3

Bài báo khoa học:

Loại công bố

Năm công bố

Xếp hạng

1

Bước đầu phân lập và đánh giá một số chủng vi khuẩn nốt sần cộng sinh trên rễ lạc ở Tỉnh Thừa Thiên Huế. Trần Thị Xuân An, Nguyễn Bá Hai, Trần Thị Xuân Phương, Lê Thị Hương Xuân, Lại Viết Thắng, Trương Thị Diệu Hạnh. Tạp chí nghiên cứu và phát triển số 5 (82). 2010 – Sở Khoa học và Công nghệ Thừa Thiên Huế

 

Bài báo

2010

Quốc gia

2

Trần Đăng Hòa, Lê Khắc Phúc, Trần Thị Xuân Phương. Tính độc của một số loại thuốc trừ sâu đến ong ký sinh Neochrysoc-haris okazakii (Hemonoptera: Eulophidae) một ký sinh quan trọng trên ruồi đục lá rau. Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn 3/2012, 181 – 185.

Bài báo

2012

Quốc gia

4.4

Hướng dẫn nghiên cứu sinh và học viên cao học

Chuyên ngành

Năm bảo vệ

a)

Nghiên cứu sinh (tên NCS, tên đề tài hướng dẫn):

 

 

b)

Học viên cao học (tên học viên, đề tài hướng dẫn)

 

 

4.5

Kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học

01

Giảng dạy thực hành:môn Vi sinh vật ĐC

 

02

Hướng nghiên cứu khoa học:

– Nghiên cứu phân bón vi sinh bón cho cây lạc và rau màu.

– Nghiên các biện pháp kỹ thuật (phân bón, thuốc thảo mộc,..) sản xuất lúa an toàn theo hướng VietGAP.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here