Lý lịch khoa học Th.S Trần Thị Triêu Hà

0
41

 

                                                LÝ LỊCH KHOA HỌC

I. Thông tin chung

Họ và tên: Trần Thị Triêu Hà             Ngày sinh:22/12/1972

Chức danh:     Nghiên cứu viên                      Trình độ: Thạc sĩ

Đơn vị công tác: Bộ môn Di truyền-Giống thực vật, khoa Nông học

Điện thoại liên lạc: 0946977111                                 Fax:

Email: trantrieuha@yahoo.com

II. Quá trình đào tạo

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường đại học Tổng hợp Huế

Sinh học

1994

Thạc sĩ

Trường đại học Khoa học, Đại học Huế

Hóa sinh – Sinh lý Thực vật

2005

III. Quá trình công tác

Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

1995-2002

Công ty TNHH Hoa Lan Rinsun

Cán bộ kỹ thuật

2002-2005

Trung tâm Nghiên cứu và Thực nghiệm Cây Ăn Quả, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thừa Thiên Huế

Cán bộ kỹ thuật

2006-nay

Bộ môn Di truyền – Giống, Khoa Nông học, trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế

Nghiên cứu viên

V. Hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học

4.1

Các đề tài nghiên cứu tham gia thực hiện

Cơ quan tài trợ

Vài trò

Thời gian thực hiện

1

Nhân giống in-vitro một số giống khoai môn sọ

Bộ Khoa học Công nghệ

Thành viên

2008-2010

2

Nghiên cứu một số nhân tố chính ảnh hưởng đến quá trình sản xuất củ giống hoa lily thương mại và đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của cây hoa lily trong điều kiện Thừa thiên Huế.

Bộ Giáo dục và Đào tạo

Thành viên

2011-2012

4.2

Các giáo trình và sách chuyên khảo

Giáo trình/Sách

Năm xuất bản

01

Công nghệ sinh học thực vật

Giáo trình

2008

4.3

Bài báo khoa học:

Loại công bố

Năm công bố

Xếp hạng

1

Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Thị Triêu Hà. Effect of several factors on cell biomass production of Zedoary (Curcuma zedoaria Roscoe) in bioreactor. TC Công nghệ Sinh học 4(2): 213-220.

Bài báo

2006

Quốc gia

2

Trần Thị Lệ, Trần Thị Triêu Hà. Nghiên cứu nhân giống in vitro một số giống khoai môn (Colocasia esculenta). TC Công nghệ Sinh học 8(3B): 1263-1269.

Bài báo

2010

Quốc gia

3

Lã Thị Thu Hằng, Trần Thị Triêu Hà, Trần Văn Minh. Đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển và sâu bệnh của các giống hoa chuông trên các giá thể khác nhau ở Thừa Thiên Huế vụ Đông Xuân năm 2009-2010. TC Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn: 158-163

Bài báo

2012

Quốc gia

4.4

Hướng dẫn nghiên cứu sinh và học viên cao học

Chuyên ngành

Năm bảo vệ

4.5

Kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học

01

Giảng dạy:

Môn học đảm nhận:

– Bậc đại học: Công nghệ nuôi cấy mô và tế bào thực vật

02

Hướng nghiên cứu khoa học:

– Nuôi cấy tế bào huyền phù các loại cây dược liệu, tách chiết các hợp chất thứ cấp.

– Nuôi cấy mô các cây có giá trị kinh tế.

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here