Lý lịch khoa học PGS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa

0
44
LÝ LỊCH KHOA HỌC

 

I. THÔNG TIN CHUNG

Họ và tên: Hoàng Thị Thái Hòa                      Ngày sinh: 30 tháng 1 năm 1973

Chức danh: Giảng viên chính, PGS                Trình độ: Tiến sĩ

Đơn vị công tác: Bộ môn Nông hóa Thổ nhưỡng, Khoa Nông học, Đại học Nông Lâm Huế

Điện thoại: 0914 546 204

Email: hoangthithaihoa@huaf.edu.vn; hoanghoa1973@yahoo.com

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO

Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Chuyên ngành

Năm tốt nghiệp

Đại học

Trường ĐH Nông Lâm Huế

Trồng trọt

1995

Thạc sỹ

ĐH Chiang Mai, Thái Lan

 

ĐH Louvain, Bỉ

Hệ thống nông nghiệp

Khoa học Nông nghiệp và CNSH

2000

 

2006

Tiến sỹ

ĐH Louvain, Bỉ

Khoa học Nông nghiệp và CNSH

2008

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

Thời gian

 

Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

1995 – 1998

Giảng viên 

Độ phì đất và dinh dưỡng cây trồng

Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Huế, Đại Học Huế

1998 – 2000

Học Thạc sĩ

Hệ thống nông nghiệp

ĐH Chiang Mai, Thái Lan

2000 – 2005

Giảng viên 

Độ phì đất và dinh dưỡng cây trồng

Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Huế, Đại Học Huế

2005 – 2008

Nghiên cứu sinh

Khoa học Nông nghiệp và CNSH/Khoa học đất

Đại học Louvain (UCL), Louvain – la – Neuve, Bỉ

2008 – 2010

Giảng viên 

Độ phì đất và dinh dưỡng cây trồng, đánh giá tác động môi trường

Khoa Tài nguyên Đất và MTNN, Trường Đại học Nông Lâm Huế, Đại Học Huế

2010 -2012

Trưởng Bộ môn

Độ phì đất và dinh dưỡng cây trồng, đánh giá tác động môi trường

Khoa Tài nguyên Đất và MTNN, Trường Đại học Nông Lâm Huế, Đại Học Huế

2012

Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn

Độ phì đất và dinh dưỡng cây trồng, đánh giá tác động môi trường

Khoa Tài nguyên Đất và MTNN, Trường Đại học Nông Lâm Huế, Đại Học Huế

2013 – Nay

Phó Trưởng Khoa, Trưởng Bộ môn

Độ phì đất và dinh dưỡng cây trồng, đánh giá tác động môi trường

Khoa Nông học, Trường Đại học Nông Lâm Huế, Đại Học Huế

 

IV. HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ NCKH

TT

Tên nội dung công việc

Năm thực hiện

I

Các công trình nghiên cứu khoa học

 

a)

Chủ trì các đề tài cấp Bộ và hợp tác quốc tế

 

01

Nghiên cứu ảnh hưởng của các loại phân bón đến hàm lượng nitrat trong đất và trong rau ăn lá trên đất phù sa huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế. Đề tài cấp Bộ

2009 – 2010

02

Quản lý dinh dưỡng và nước tổng hợp trên vùng đất trồng lúa không chủ động nước tưới tại vùng đất cát biển tỉnh Thừa Thiên Huế, tài trợ bởi IFS, Thụy Điển

2009 – 2011

03

Nghiên cứu chu trình C hữu cơ trong phát triển hệ thống cây trồng bền vững trên vùng đất cát duyên hải Nam trung Bộ, tài trợ bởi ACIAR, Úc (Chủ trì hợp phần)

2009 – 2012

04

Sản xuất lúa bền vững trên vùng đất mặn ven biển miền Trung, tài trợ bởi CUI, Bỉ.

2010 – 2012

05

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ để tăng cường hiệu quả cây dưa lấy hạt tại một số huyện của tỉnh TT Huế, tài trợ bởi ADB, Bộ NN và PTNT

2009 – 2011

06

Nâng cao năng lực thích ứng với biến đổi khí hậu của cộng đồng Quảng Trị (Hợp phần cải tạo đất), tài trợ bởi Phần Lan.

2009 – 2010

07

Nghiên cứu biện pháp sử dụng phân bón và nước tưới đến giảm thiểu phát thải khí nhà kính trên cây lúa và rau xà lách tại tỉnh Thừa Thiên Huế tài trợ bởi Nafosted, Bộ KHCN

2014 – 2016

08

Quản lý tổng hợp nước, dinh dưỡng và đất trong phát triển bền vững hệ thống cây trồng trên vùng đất cát biển duyên hải Nam trung bộ, tài trợ bởi ACIAR, Úc (chủ trì hợp phần)

2014 – 2018

b)

Tham gia nghiên cứu trong các đề tài

 

08

Nghiên cứu sử dụng rơm rạ, bèo tây và chế phẩm vi sinh vật để sản xuất phân hữu cơ tại thị xã Hương Trà tỉnh TT Huế, Đề tài cấp ĐH Huế.

2014 – 2015

09

Biện pháp quản lý nước tưới trong giảm thiểu khí nhà kinh tại châu Á tài trợ bới Nhật Bản

2014 – 2017

10

Phát triển nguồn nhân lực cho tiểu vùng sông Mekông pha 2, 3 và 4 tài trợ bởi SDC/AVRDC

2001 – 2007

11

Nâng cao sản xuất lương thực trên vùng đất cát biển nghèo dinh dưỡng tại Miền Trung, Việt nam tài trợ bởi CUD, Bỉ

2004 – 2009

12

Đánh giá khả năng thích nghi và lập bản đồ đánh giá đất xã Thuỷ bằng, huyện Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huê. Đề tài cấp Bộ.

2006 – 2007

13

Khảo nghiệm một số giống lúa năng suất và chất lượng cao tại huyện Lệ Thuỷ, tỉnh Quảng Bình. Đề tài liên kết tỉnh Quảng Bình

2009 – 2011

14

Khảo sát tính chất lý, hóa, sinh học trên đất cát biển. Đề tài cấp Bộ.

2005 – 2006

15

Nghiên cứu về bảo tồn đa dạng nông nghiệp tại nông hộ tài trợ bởi IPGRI.

2000 – 2003

16

Nghiên cứu về tự do hoá thương mại lúa gạo tài trợ bởi UNEP.

2002 – 2003

c)

Tư vấn

 

17

Tham gia nhóm tư vấn rà soát, điều chỉnh qui hoạch phát triển sản xuất trong qui hoạch nông thôn mới tại TT Huế do Ireland (TT Phát triển NT Miền Trung) tài trợ

2013

18

Tham gia nhóm tư vấn nghiên cứu về Hệ thống canh tác tại tỉnh Quảng Ngãi do AUSAID tài trợ

2003 – 2004

19

Tham gia nhóm tư vấn nghiên cứu về Vườn và cây ăn quả tại tỉnh Quảng Ngãi do AUSAID tài trợ.

2004 – 2005

20

Tham gia nhóm tư vấn nghiên cứu về Đa dạng hoá nông nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế do ADB tài trợ

2007

21

Tham gia nhóm đánh giá chương trình phát triển nông thôn tỉnh TT Huế, hợp phần rau, hoa quả tài trợ bởi Phần Lan.

2008

II

Các giáo trình, bài báo khoa học trong nước, quốc tế

 

a)

Giáo trình

 

01

Phân bón

2011

b)

Bài giảng, sách tham khảo

 

01

Tác giả Bài giảng Đánh giá tác động môi trường

2009

02

Đồng tác giả sách về Kỹ thuật trồng rau bản địa.

2007

03

Đồng tác giả kỷ yếu hội thảo về: “Improving food crop productivity in the coastal sandy area of the Thua Thien Hue province, central Vietnam”

2009

 04

Tác giả sách “Efficiency of phosphorrous fertilizer and lime: Peanut yield improvement in hilly zone of Thua Thien Hue province” VDM Publishing House, Germany

2009

c)

Bài báo khoa học:

 

TT

Tên công trình

(bài báo, công trình…)

Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả

công trình

Nơi công bố

(tên tạp chí đã đăng )

Năm công bố

1

Tạp chí quốc tế

 

 

 

1.1

Fertilization capacity of aquatic plants used as soil amendments in coastal sandy areas of Central Vietnam

Đồng tác giả

Communications in Soil Science and Plant Analysis

2009

1.2

Potassium buffering capacity of sandy soils f-rom Thua Thien Hue province, Central Vietnam, as related to soil properties.

Đồng tác giả

Communications in Soil Science and Plant Analysis

2009

1.3

Zinc Sorption in Sandy Soils f-rom Central Vietnam as a

Function of Soil C-haracteristics

Đồng tác giả

Communications in Soil Science and Plant Analysis

2012

1.4

Utilisation agricole de plantes aquatiques, notamment en tant qu’amendement dé sols, dans la  province de Thua Thien Hue, Centre Vietnam. I. Inventaire, abondance et caractérisation chimique des plantes aquatiques disponibles localement

Đồng tác giả

Tropicultura

2009

1.5

Utilisation agricole de plantes aquatiques, notamment en tant qu’amendement dé sols, dans la  province de Thua Thien Hue, Centre Vietnam. II. Relevé des practiques de terrain, enquête auprès des agriculteurs, impact potentiel sur l’ecologie de la lagune de Tam Giang

Đồng tác giả

Tropicultura

2009

1.6

Cultivar differences in Nitrogen use efficiency of field grown rice plants at different levels of nitrogen fertilizer

Đồng tác giả

Japanese Journal of Crop Science

2013

2

Tạp chí quốc gia

 

 

 

2.1

Nghiên cứu một số đặc tính lý, hóa học đất cát biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả

Tạp chí Khoa học Đất

2007

2.2

Ảnh hưởng của các hệ thống cây trồng đến đặc tính lý, hoá học  đất cát biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả

Tạp chí Khoa học Đất

2007

2.3

Khoáng sét và mối quan hệ về số lượng/mật độ với hàm lượng kali trên đất cát biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả

Tạp chí Khoa học Đất

2006

2.4

Ảnh hưởng của bón lân và vôi cho lạc trên vùng đất đồi nghèo dinh dưỡng tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả

Tạp chí Nông nghiệp công nghiệp thực phẩm

2000

2.5

Ảnh hưởng của liều lượng phân chuồng đến năng suất lúa và độ phì đất cát biển trong vụ Đông xuân 2002 – 2003 tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2003

2.6

Khảo sát khả năng khoáng hóa đạm trên đất cát biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2005

2.7

Ảnh hưởng của liều lượng phân chuồng đến năng suất lúa và khả năng khoáng hóa đạm trên đất cát biển trong vụ Xuân 2005 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2006

2.8

Ảnh hưởng của liều lượng phân chuồng đến năng suất lúa, hàm lượng chất hữu cơ và đạm tổng số trên đất cát biển Thừa Thiên Huế.

Tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2007

2.9

Ảnh hưởng của các dạng phân hữu cơ đến năng suất lạc và khả năng khoáng hóa đạm trên đất cát biển Thừa Thiên Huế

Tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2007

2.10

Nghiên cứu sử dụng thực vật thủy sinh trong nông nghiệp và tác động đối với môi trường ở Thừa Thiên Huế

Đồng tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2007

2.11

Sự đa dạng và đặc tính hóa học của các loài thực vật thủy sinh ở Thừa Thiên Huế

Đồng tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2008

2.12

Ảnh hưởng của liều lượng và thời điểm bón đạm đến năng suất và hàm lượng nitrat trong rau cải xanh và xà lách tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2011

2.13

Ảnh hưởng của liều lượng đạm và các dạng phân hữu cơ đến năng suất lúa trên đất cát biển tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2008

2.14

Nghiên cứu ảnh hưởng của các tổ hợp phân bón đến năng suất và phẩm chất của các giống lúa chất lượng trên đất phù sa tỉnh Quảng Bình

Tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2010

2.15

Nghiên cứu một số tính chất hóa học của đất phù sa trồng rau tại huyện Hương Trà, tỉnh TT Huế

Tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2010

2.16

Ảnh hưởng của thời gian và pH đến khả năng hấp phụ lân trên đất Ferrasol, miền Trung Việt Nam.

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Đất

2010

2.18

Nghiên cứu có sự tham gia về kinh nghiệm thực tiến của người dân trong cải tạo đất cát để thích ứng với biến đổi khí hậu tại tỉnh Quảng Trị

Đồng tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2010

2.19

Nghiên cứu khả năng chịu mặn của một số giống lúa trên đất mặn ven biển tỉnh TT Huế

Tác giả

Tạp chí Khoa học Đất

2012

2.20

Khảo sát và đánh giá đặc tính hóa học của một số loại vật liệu hữu cơ sử dụng trong nông nghiệp tại các tỉnh duyên hải Nam Trung bộ

Tác giả

Tạp chí Khoa học Đất

2012

2.21

Nghiên cứu ảnh hưởng của các dạng phân hữu cơ và phương pháp bón đến năng suất lạc trên đất cát huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định

Tác giả

Tạp chí Khoa học Đất

2012

2.22

Đánh giá ảnh hưởng của nuôi trồng thủy sản đến đất trồng lúa tại huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Đất

2012

2.23

Đặc điểm quang hợp và nông sinh học của giống lúa địa phương trong điều kiện mặn ở giai đoạn đẻ nhánh

Đồng tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2012

2.24

Khảo sát tình hình sản xuất rau và hàm lượng nitrat trên đất phù sa trồng rau tại huyện Hương Trà, tỉnh TT Huế

Tác giả

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

2011

2.25

Kiến thức bản địa và kinh nghiệm thực tiễn của người dân ứng phó với nhiễm mặn trong sản xuất nông nghiệp tại vùng cát Quảng Trị

Đồng tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2012

2.26

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống dưa lấy hạt mới tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2012

2.27

Đặc tính hóa học của một số loại phân hữu cơ và phụ phẩm cây trồng sử dụng trong nông nghiệp trên vùng đất cát biển tỉnh Thừa Thiên Huế.

Tác giả

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

2010

2.28

Thăm dò ảnh hưởng của môt số loại phân bón lá đến sinh trưởng và phát triển của cây hoa cúc tại thành phố Huế

Tác giả

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

2010

2.29

Nghiên cứu ảnh hưởng của các liều lượng bón đạm và kali đến năng suất lạc trên đất cát tỉnh Bình Định

Tác giả

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

2012

2.30

Nghiên cứu ảnh hưởng của mật độ trồng đến năng suất dưa hấu lấy hạt tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Tác giả

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

2012

2.31

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển và năng suất của một số giống lúa mới tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Tác giả

Tạp chí Nông nghiệp và phát triển nông thôn

2009

2.32

Điều tra tình hình sản xuất và sử dụng giống lúa tại huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

Đồng tác giả

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

2011

2.33

Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng và phát triển của một số giống hoa lay ơn chất lượng cao tại tỉnh TT Huế

Tác giả

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

2011

2.34

Quản lý tổng hợp nước và dinh dưỡng để nâng cao năng suất lúa trên vùng đất nhờ nước trời

Tác giả

Tạp chi Kinh tế sinh thái

2013

2.35

Ảnh hưởng của liều lượng phân hỗn hợp NPK 16 – 16 – 8 đến năng suất dưa hấu lấy hạt trên đất cát ven biển tỉnh TT Huế

Tác giả

Tạp chi Kinh tế sinh thái

2013

2.36

Nghiên cứu ảnh hưởng của phân bón đến các giống lúa chịu mặn trên đất mặn tỉnh TT Huế

Tác giả

Tạp chí NN và PTNT

2013

2.37

Xác định yếu tố dinh dưỡng hạn chế độ phì đất cát biển duyên hải Nam Trung bộ

Tác giả

Tạp chí Khoa học Đất

2014

2.38

Ảnh hưởng của công tác bồi thường giải phóng mặt bằng đến sinh kế của người dân bị thu hồi đất tại huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình

Tác giả

Tạp chí Khoa học Đại học Huế

2014

3

Hội nghị quốc tế

 

 

 

3.1

Farming systems in the sandy area of the Thua Thien Hue Province, Central Vietnam. Survey of socio-economic situation and constraints identified by farmers

Đồng tác giả

Proceedings of the International Symposium on the Management of Tropical Sandy Soils for Sustainable Agriculture. ISBN 978-974-7946-96-3. Khon Khaen, Thailand, 28 Nov – 2 Dec. 2005.

2005

3.2

Nitrogen mineralization capacity of coastal sandy soils of the Thua Thien Hue Province, Central Vietnam

Tác giả

Proceedings of the International Symposium on the Management of Tropical Sandy Soils for Sustainable Agriculture. ISBN 978-974-7946-96-3. Khon Khaen, Thailand, 28 Nov – 2 Dec. 2005.

2005

3.3

Overview of sandy soils management in Vietnam

Đồng tác giả

Proceedings of the International Symposium on the Management of Tropical Sandy Soils for Sustainable Agriculture. ISBN 978-974-7946-96-3. Khon Khaen, Thailand, 28 Nov – 2 Dec. 2005.

2005

3.4

Farmers’ practices in conservation of rice diversity on farm: lessons learned and policy implications in coastal lowland rice agroecosystems

Đồng tác giả

Proceedings of Vietnamese National Workshop on In situ conservation of agricultural biodiveristy on farm: lessons learned and policy implicaitons. ISBN-10:92-9043-688-3. ISBN-13: 978-92-9043-688-1. 30 March – 1 April 2004. Hanoi. Vietnam.

2004

3.5

Sandy Soils in South Central Coastal Vietnam: their origin, constraints and management

Tác giả

Proceedings of the 19th World Congress of Soil Science; Soil Solution for a Changing World. ISBN 978-0-646-53783-2. Published on DVD; http://www.iuss.org; Symposium 3.3.1. 2010 Aug 1 – 6. Brisbane, Australia. IUSS; 2010.

2010

3.6

Evaluation de l’efficience des amendements organiques dans la zone côtière sableuse de la province de Thua Thien Hue, Centre Vietnam

Tác giả

Journées Scientifiques Inter-Réseau AUF-Hanoi-2007. 6 -9 Novembre, Hanoi, Vietnam.   

2007

3.7

Balance of macronutrients (N-P-K) in farming systems of thua thien hue province (central vietnam) at single field plot and whole farm levels.

Tác giả

Proceedings of the International Conference on the International Nutrient Balance for Tropical. Kulalumpur, April 12 – 16, 2010. Malaysia.

2010

3.8

Photosynthetic and agro-biological c-haracteristics of a local rice cultivar at the tillering stage under salt treatment

Đồng tác giả

Proceedings of Scientific Research Results Institutional University Cooperation Program 2008 – 2012. Hanoi Agricultural University Publishing House. ISBN: 978-604-924-033-1

2013

3.9

Study on saline tolerant ability of some rice varieties on coastal saline soil of TT Hue province

Tác giả

3.10

C-haracteristics of integrated farming system in TT Hue province

Đồng tác giả

3.10

Effect of integrated production systems of rice – fish and rice – fish-ducks on environment and income of farmers in TT Hue province

Đồng tác giả

III

Kinh nghiệm giảng dạy, nghiên cứu khoa học

1

Giảng dạy

 

Giảng dạy các môn học như Phân bón, Đất và phân bón, Giá thể và dinh dưỡng cây trồng, Đánh giá tác động môi trường, Phương pháp thống kê sinh học ứng dụng cho bậc đại học và sau đại học

2

Hướng nghiên cứu

 

–          Độ phì đất

–          Dinh dưỡng cây trồng (Phân bón)

–          Môi trường đất

–          Nông nghiệp hữu cơ

–          Nông nghiệp và biến đổi khí hậu

–          Hiệu quả sử dụng đất nông nghiệp

 

Người khai                            

 

 

 

 

Hoàng Thị Thái Hòa

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here