DANH MỤC SÁCH CHUYÊN KHẢO/ THAM KHẢO

69

DANH MỤC SÁCH CHUYÊN KHẢO/ THAM KHẢO

KHOA NÔNG HỌC

Sách tham khảo/ chuyên khảo Các tác giả Năm xuất bản Vị trí lưu trữ (BM/Khoa/ Thư viện)
Sản xuất cây trồng bền vững trên đất cát vùng Duyên Hải nam Trung bộ Việt Nam (SCK) GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa, GS.TS. Richard Bell (Đồng chủ biên), TS. Hồ Huy Cường, TS. Nguyễn Quang Cơ 2020 Khoa Nông học
Cây địa liền (Kaempferia galanga L.) Nguyễn Đình Thi (Chủ biên), Hoàng Kim Toản, Đặng Văn Sơn, Trần Thị Thu Giang,  Nguyễn Thị Dung, Thái Thị Hồng Mỹ 2020 Thư viện ĐHNL
Đất cát biển miền trung Việt Nam (SCK) GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa, TS. Nguyễn Trung Hải, Th.S.Trần Thị Ánh Tuyết 2019 Khoa Nông học
Đất nhiễm mặn trồng lúa ven biển: đặc điểm và giải pháp sử dụng (SCK) TS. Nguyễn Hồ Lam, PGS.TS. Phan Thị Phương Nhi 2019 Thư viện ĐHNL
Handbook of Monitoring, Reporting, and Verification for a Greenhouse Gas Mitigation Project with Water Management in Irrigated Rice Paddies Kazunori Minamikawa (Chủ biên), Takayoshi Yamaguchi, Takeshi Tokida, Shigeto Sudo, Kazuyuki Yagi, Agnes Tirol-Padre, Trần Đăng Hòa 2018 Bộ môn BVTV
Bệnh hại cây trồng Việt Nam Vũ Triệu Mân (Chủ biên), Nguyễn Văn Tuất, Bùi Cách Tuyến, Phạm Văn Kim, Nguyễn Thị Thu Thủy, Nguyễn Vĩnh Trường 2018 Bộ môn BVTV
Cây xanh trong Đại Nội Huế: Thực trạng và Giải pháp phát triển Trần Đăng Hòa (Chủ biên), Lê Như Cương (Chủ biên), Le Trung Hiếu, Phan Thanh Hải 2017 Bộ môn BVTV
Giống lúa chịu hạn ở miền Trung Việt Nam Phan Thị Phương Nhi (chủ biên), Hoàng Thị Thái Hòa, Trịnh Thị Sen, Trần Thị Hương Sen 2017 Thư viện ĐHNL
Hydrological and Agricultural Impacts of Climate Change in the Vu Gia-Thu Bon River Basin in Central Vietnam. In: Nauditt A., Ribbe L. (eds) Land Use and Climate Change Interactions in Central Vietnam. Water Resources Development and Management. Springer, Singapore. pp. 123 – 142

 

Patrick Laux (Chủ biên), Manfred Frink, Moussa Waongo, Rui Pedroso, Giulia Salvini, Trần Đăng Hòa, Dang Quang Thinh 2017 Bộ môn BVTV
Rice-Based Cropping Systems in the Delta of the Vu Gia Thu Bon River Basin in Central Vietnam. In: Nauditt A., Ribbe L. (eds) Land Use and Climate Change Interactions in Central Vietnam. Water Resources Development and Management. Springer, Singapore. pp.83-102 Pedroso Rui (Chủ biên), Trần Đăng Hòa, Viet Quoc Trinh, Lê Văn An, Lê Khắc Phúc 2017 Bộ môn BVTV
Sử dụng côn trùng thiên địch phòng trừ bọ cánh cứng hại dừa tại miền Trung Trần Đăng Hòa (Chủ biên), Lê Khắc Phúc (Chủ biên)

 

2017 Bộ môn BVTV
Cây gấc – Sản xuất giống và thâm canh tăng năng suất Nguyễn Đình Thi 2017 Thư viện ĐNHL
Thực hành sinh lý thực vật Nguyễn Đình Thi 2017 Thư viện ĐNHL
Kỹ thuật trồng lúa Trần Đăng Hòa (Chủ biên), Trần Thị Hoàng Đông 2016 Thư viện ĐNHL
Giống lúa chịu mặn ở miền Trung Việt Nam Trần Thị Lệ và Phan Thị Phương Nhi (đồng chủ biên), Hoàng Thị Thái Hòa, Trịnh Thị Sen 2016 Thư viện ĐHNL
Xây dựng các mô hình sản xuất nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu. Kinh nghiệm từ một dự án Võ Chí Tiến, Lê Đình Phùng, Hoàng Mạnh Quân, Lê Như Cương, Nguyễn Tiến Long, Lương Thị Thủy, Phan Thị Hòa, Lê Minh Khôi 2015 Thư viện ĐHNL
Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây có múi Nguyễn Minh Hiếu, Trần Thị Thu Hà (Đồng chủ biên), Lê Thanh Long, Nguyễn Thị Thu Thuỷ, Trần Đăng Khoa, Hoàng Thị Hồng Quế, Nguyễn Hiền Trang, Trần Nam Thắng 2013

 

Thư viện ĐHNL
Quy trình quản lý tổng hợp bệnh chết nhanh và chết chậm hồ tiêu ở Quảng Trị Nguyễn Vĩnh Trường 2013 Thư viện ĐHNL
Kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại cây hồ tiêu Trần Thị Thu Hà (Chủ biên), Nguyễn Thị Vân, Hoàng Thị Hồng Quế, Lê Đình Hường, Trần Nam Thắng 2012 Thư viện ĐHNL
Diversity and biological control of Sclerotium rolfsii, causal agent of stem rot of groundnut Cuong N Le (Chủ biên), Thai T.H., Raaijmakers, J.M.; Mendes, R.; Kruijt, M.; Lopisso, D. 2011 Bộ môn BVTV
Kỹ thuật trồng rau bản địa Nguyễn Minh Hiếu và Lê Thị Khánh (đồng chủ biên), Lê Như Cương, Đỗ Đình Thục, Hoàng Thị Thái Hoà, Nguyễn Đình Thi, Trịnh Thị Sen, Vũ Tuấn Minh, Hồ Công Hưng, Trần Đăng Khoa 2007 Thư viện ĐHNL